Varför funktionskontroll?

Genom att vi ser till att er fjärrvärmecentral fungerar som den ska håller ni nere era underhållskostnader. Det här gör vi med återkommande kontroller så att vi kan vara proaktiva och upptäcka eventuella brister och underhållsbehov i tid. Stockholm Exergis servicetekniker tittar till exempel på systemtryck, expansionskärl, temperaturer på varmvatten- och radiatorkrets, motorventiler och pumpar så att allt är som det ska.

Hur?

Våra servicetekniker besiktigar er fjärrvärmecentrals tekniska tillstånd. Besöket tar 60 minuter och ni får återkoppling genom ett protokoll med slutsatser och förslag på eventuella åtgärder. Vi utför funktionskontrollen under perioden oktober-april då det finns ett värmebehov och fjärrvärmecentralen är igång.

Produktblad för Funktionskontroll
Kontakta oss för att beställa tjänsten Funktionskontroll