Varför Driftoptimering?

Värmebehovet varierar över året och genom att ställa in fjärrvärmecentralen på rätt sätt får ni högre komfort och lägre värmekostnader. Målet är att få ut så mycket som möjligt av den utrustning ni redan har.

Hur går det till?

Driftoptimering innebär att vi följer er fjärrvärmecentrals drift under ett år. Våra energiexperter besöker er tre gånger på ett år och när uppdraget är slutfört träffas vi och redovisar de förbättringar driftoptimeringen har lett till och överlämnar en slutrapport.

Produktblad för Driftoptimering
Beställ tjänsten Driftoptimering