Din dusch gör det skönt hos din granne

Avloppsvattnet från dina duschar kommer till Henriksdals reningsverk där vi kan återanvända värmen. Detta  är en av våra viktigaste energikällor. Med hjälp av det producerade vi 830 gigawattimmar värme, vilket räcker till att hålla det varmt och skönt i 80 000 lägenheter. Dessutom minskar det påverkan på den marina miljön, eftersom vi sänker temperaturen på det renade avloppsvattnet innan det släpps ut i Östersjön.

Med fryspizza och slösurfande bidrar du

De två vanligaste verksamheterna som återvinner överskottsvärme är matbutiker och datahallar.

I en matbutik är det anläggningarna för kyl och frys som avger värdefull överskottsvärme. Moderna anläggningar går att koppla direkt till vårt fjärrvärme- eller fjärrkylanät. I en datahall finns mängder av servrar som alstrar värme och därför behöver kylas. Ofta gör man det genom att installera en kylmaskin och transportera överskottsvärmen till ett kyltorn där man fläktar bort den. Genom att istället kyla datahallen med hjälp av en eller flera värmepumpar kopplade till fjärrvärmenätet kan vi istället använda överskottsvärmen för att värma Stockholm.

I slutet av år 2017 värmde vi tillsammans 8 200 lägenheter med återvunnen energi från Öppen Fjärrvärme.

Visste du att…..