Södermalm

Delar av Rosenlundsgatan kommer från och med 24 oktober att stängas av för genomfart

Syftet med arbetena är att förnya och uppgradera befintlig fjärrvärme.  Vi passar samtidigt på att dra nya fjärrkylaledningar. För att underlätta och minska störningar för boende, bil- och lokaltrafik utför vi detta i samarbete med Kreolis och Stockholms stad. Innan uppstart genomfördes samråd och förhandlingar med olika intressenter.

Nu har vi startat våra ledningsarbeten som avser sträckan Maria Skolgata – Rosenlundsgatan – Högbergsgatan där arbetet delas in i tre etapper. Byggstart är 10 oktober med färdigställande 15 mars 2023.

Så påverkar arbetet dig

Tidplan

 

Kontakta oss vid frågor

kundservice@stockholmexergi.se
020-31 31 51