Handlingar miljötillståndsansökan

Här hittar du hela vår miljötillståndsansökan. Ansökan lämnades in till mark- och miljödomstolen den 31 mars 2023.

Samrådshandlingar

Som en del av tillståndsprocessen genomförde vi ett så kallat avgränsningssamråd med Stockholms stad, utvalda myndigheter och med allmänhet och närboende under 2021-2022.