Mätsignalenhet

Genom att koppla en mätsignalenhet till energimätaren har du möjlighet att följa energianvändningen i fastigheten i realtid. Mätsignalerna ger aktuell temperatur och effekt. För mätsignalerna ska ge praktisk nytta måste styr- och reglersystemet kunna ta emot, presentera och behandla effekt- och flödesuppgifterna.

Det finns idag fyra olika mätsignalenheter att välja mellan beroende på kommunikationssnitt; enkel pulsutgång, M-BUS, LON och analog signal.

Samtliga mätsignalsenheter har 5 års funktionsgaranti. Stockholm Exergi ansvarar ej för följdfel av en ej fungerande enhet, t.ex. utebliven effektbegränsning. Mätsignalenheten monteras vid befintlig mätplats, och installationen utförs av Stockholm Exergis partner för mätarhantering. Leveranstid är ca 2 månader.

Välkommen att kontakta oss för tekniska specifikationer, leveransvillkor och prisuppgift.

Produktblad för Mätsignalenhet Beställ tjänsten Mätsignalenhet

Mätvärdesdata fi2xml

En tjänst för fastighetsägare och förvaltare som har behov av att snabbt och enkelt få tillgång till energistatistik för sina fastigheter.

Informationen kan användas till:

Med hjälp av etablerad teknik är det enkelt att integrera det system du arbetar i med tjänsten. Du får snabbt tillgång till kvalitetssäkrad information om energianvändning för olika intervall och mätarställningar. All kommunikation sker via formatet fi2xml som är en standard för datautbyte.

Du som kund kan ta fram din energianvändning och följa upp statistik som underlag för tänkbara energibesparingar. På så vis kan du spara pengar samtidigt som du bidrar till en renare och mer hållbar miljö.

Produktblad för Mätvärdesdata fi2xml Maila oss om våra energitjänster

Driftkoll

Vår digitala driftkoll övervakar alla tillgängliga värden från värmesystemet för att säkerställa att varmvatten och uppvärmning fungerar som det ska. På så sätt bibehåller ni en hög komfort samtidigt som problem förebyggs.

Skulle någonting inträffa i ert värmesystem meddelar vi er direkt och ni får även tips och råd om hur ni kan hantera situationen. Om problem uppstår så kan vår servicejour hjälpa er, dygnet runt.

Produktblad för Driftkoll Beställ tjänsten Driftkoll