Solceller, smart elstyrning och elbilsladdning

För våra kunder erbjuder Stockholm Exergi nu möjligheten att framtidssäkra er fastighet med smarta energilösningar. Vi hjälper dig att installera solceller, elbilsladdning och smart elstyrning – vi samlar allt på en modern digital plattform där du får full koll direkt i mobilen eller datorn.

Producera er egen el med solceller

✔ Producera er egen förnybara el
✔ Sänk era elkostnader
✔ Sälj överskottet till elnätet

Med solceller på taket blir ni er egen elproducent. Solceller är en långsiktig och förnybar produktionskälla med minimalt underhållsbehov i många år framöver. Med andra ord en investering för framtiden.

Producerar ni mer el än det egna behovet exporteras överskottet till elnätet och ni får en intäkt. Ett annat bra alternativ är att lagra produktionens överskott i batterier för att sedan nyttja den då behovet är som störst vid morgon och kvällar. Vi hjälper er att dimensionera solceller och möjliga batterier för er bästa lösning.

Med solceller framtidssäkrar ni en attraktiv och energismart fastighet där er egen producerade el förses från en outtömlig energikälla och med minimalt underhåll under många år.

Kontakta oss för ett kostnadsfritt prisförslag

Elbilsladdning för den framtida infrastrukturen

✔ Anpassad elbilsladdning för hemmet eller jobbet
✔ Enkel betalning och uppföljning för användarna
✔ Lastbalansering för ett jämnare uttag

Framtidens elbilsladdning sker i hemmet eller på jobbet. Framtidssäkra er infrastruktur för elektrifieringen av fordonsflottan med elbilsladdning redan idag. Vi hjälper er att anpassa elbilsladdningen för era behov och önskemål för en enkel och smart användning.

Med betallösningen ges en enkel administration och nyttjande mellan er och användarna som ni kan följa i mobilen eller i datorn.  

Med lastbalansering och i kombination med smart elstyrning begränsas och jämnas de nya effekttopparna ut vid elbilsladdningen. På så sätt optimeras användningen och nya dyra kostnader i samband med elbilsladdningen begränsas. 

Kontakta oss för ett kostnadsfritt prisförslag

Smart elstyrning optimerar er elanvändning

✔ Lägre abonnemangskostnader
✔ Reducera effekttoppar genom batterilagring
✔ Automatiserad styrning av fastighetens elanvändning

Med smart elstyrning jämnas inkommande faser till fastigheten ut vilket ger ett balanserat effektuttag och lägre abonnemangskostnader. Därutöver ges insikt och förståelse i fastighetens elanvändning historiskt eller i realtid genom det digitala verktyget.

Har ni även solceller fördelas den producerade elen i kombination med fastighetens behov för en så bra användning som möjligt. Lägg där till möjligheten med batterilagring så kan effekttoppar morgon och kvällar minskas. Likväl som möjligheten till att jämna ut och begränsa nya effekttoppar vid elbilsladdning.

Detta ger en automatiserad elstyrning av fastighetens olika förutsättningar som ni enkelt kan följa i mobilen eller på datorn.

Kontakta oss för ett kostnadsfritt prisförslag

Digitalt och smart


Vi har gjort det superenkelt att hålla koll på dina energilösningar – direkt i mobilen eller datorn.

✔ Digital plattform

Följ er solcellsproduktion, elbilsladdning och smart elstyrning i mobilen eller på datorn

✔ Analyser och insikter

Rekommendationer till en optimerad energianvändning idag och i framtiden

✔ Larm och notifieringar

Alltid trygg med att lösningarna fungerar som det ska och information om något händer

Kontakta oss för ett kostnadsfritt prisförslag

Hållbart och smart

Hållbart och smart

Med solceller, lagring och smart elstyrning balanserar och reducerar ni eluttaget från nätet. Det är inte enbart energi- och konstadseffektivt tillika en bra investering i fastigheten, det bidrar även till ett effektivt energisystem och en hållbar stad. Tillsammans nyttjar vi på ett smart sätt våra tillgängliga resurser ur ett decentraliserat så som centraliserat system.

Med infrastruktur för elbilsladdning, hemma och på jobbet, skapas förutsättningar för elektrifiering av fordonsflottan och utfasning av fossila bränslen. Genom att göra det enkelt för boende att byta till ett mer hållbart fordonsalternativ tar vi tillsammans ett viktigt steg mot minskade utsläpp i staden. Samtidigt kan lastbalansering och smart elstyrning vid elbilsladdning optimera och begränsa effektuttaget. Det är vad vi kallar en smart, moderna och hållbar fastighet för framtiden!

Visste du att du kan få bidrag för klimatsmarta energilösningar? 

Solcellsstödet kan betala 20 procent

Det finns ett statligt stöd för installation av solceller, som riktar sig till alla typer av aktörer. Ni kan få tillbaka 20 procent av investeringskostnaden. 

Halva kostnaden från Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd för lösningar som minskar växthusgasutsläpp och bidrar till ett klimatsmart samhälle. Ni kan få upp till 15000 kronor per laddstation eller halva kostnaden.

Vi finns med er hela vägen från idé till genomförande!

Vi värmer redan er och 800 000 andra stockholmare. Vi har faktiskt försett Stockholm med olika sorters energi sedan 1800-talet: el, gas, värme och kyla. Vi kommer alltså finnas kvar, i vått och torrt, så att ni får en långsiktig partner som ni kan lita på.
Dessutom är vi lokala och fast beslutna om att bygga ett smartare och mer hållbart Stockholm. Ni och alla era grannar är redan en del av vårt gemensamma kretslopp, där vi med gemensam kraft driver Stockholm framåt.

Våra experter hjälper er att hitta en lösning anpassad för just er fastighet och finns med genom hela processen från idé till genomförande! 

Kontakta oss för ett kostnadsfritt prisförslag