Hagainitiativet är ett företagsnätverk med syfte att visa att det är lönsamt för företag att göra goda affärer och samtidigt ta ett aktivt klimatansvar. Alla företagen i Hagainitiativet har åtagit sig att minska sina utsläpp med 40 procent till år 2020 och vara fossilfria i sina egna verksamheter till 2030.

Företagen i Hagainitiativet tar varje år fram ett gemensamt klimatbokslut. I klimatbokslutet redovisar vi företagens mål, klimatpåverkan och åtgärder för att nå målen.

Medlemmar

I nätverket ingår AkzoNobel, Axfood, Coca-Cola European Partners Sverige, Folksam, Stockholm Exergi, Green Cargo, HKScan Sweden, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald’s, Preem, Siemens, Stena Recycling och Sveaskog.

Lär dig mer: