Tack vare vårt nya biokraftvärmeverk i Värtan , minskar vi klimatpåverkan från fjärrvärmen rejält. Inte minst konkurrerar vår förnybara elektricitet, som vi skapar samtidigt med fjärrvärmen, ut fossil kraft i resten av Europa. Om du väljer fjärrvärme väljer du dessutom att vara med på vår resa hela vägen till 100 procent förnybar eller återvunnen energi, där miljövärdena självklart kommer bli ännu bättre.

Tänk på: fjärrkyla räknas som bortförd energi

Vår fjärrkyla produceras redan med 100 procent förnybar energi. En viktig sak att tänka på när du ska miljöklassa en byggnad är att fjärrkyla räknas som bortförd – inte tillförd – energi. Det är ganska naturligt, eftersom det i grund och botten handlar om att göra sig av med överskottsvärme. Det är bara elen som har gått åt till att producera och distribuera kylan som räknas som tillförd energi.

Därför är det viktigt att ha ett effektivt system, där det går åt väldigt lite el för att du ska få det svalt och skönt. Det brukar kallas verkningsgrad och den ska vara så hög som möjligt.

Nyckeltal vid miljöklassning

Om du är byggherre eller fastighetsägare kan du miljöklassificera dina byggnader och ansöka om certifikat. Certifikatet visar hur hållbara de är, både för miljön och för plånboken. Det blir allt vanligare att göra, inte minst eftersom många hyresgäster ställer höga miljökrav när de ska välja lokal.

Det finns flera olika system för att certifiera fastigheter. Tre av dem som rekommenderas av Sweden Green Building Council (SGBC) kallas BREEAM, LEED och Miljöbyggnad. Du finner nyckeltal för dem alla här.


 

BREEAM

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien och administreras av BRE. Internationella och svenska investerare ser ett högre värde i byggnader vars miljöcertifiering kan jämföras på en internationell marknad. Med BREEAM-SE är det möjligt att certifiera byggnader enligt svenska regler och standarder.
Här nedan beskrivs hur Stockholm Exergis fjärrvärme och fjärrkyla uppfyller följande Breeams indikatorer:

Pol 01 – Köldmedia

Pol 04  – NOx

Enligt nya BREEAM 2017 betraktas existerande fjärrvärme/fjärrkylasystem bidra till noll NOx-emissioner lokalt. Beräknade NOX-emissioner enligt tidigare version av BREEAM återfinns här 

Ene 5

Här används genomsnittligt rullande treårigt CO2-utsläpp enligt VMK. Utsläppsdata finns tillgängliga på Energiföretagens hemsida här och här

LEED

LEED administreras av U.S. Green Building Council och är anpassat för alla typer av byggnader. LEED kan användas både i projekterings- och driftstadiet och för befintliga byggnader. Här kan du ladda ner aktuella siffror:

EAC3

EAC4 – Köldmedia

EAC5

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad baseras på svenska byggregler och svensk byggpraxis. Systemet används för både nyproducerade och befintliga byggnader och ger en samlad bedömning av energi, inomhusmiljö och material. Resultatet blir betyg silver eller guld.

Vi kan erbjuda en bättre bränslemix till byggherrar och fastighetsägare som kräver silver eller guld. Här kan du ladda ner aktuella siffror med kommentarer om vår bränslemix för Miljöbyggnad: