Vår fjärrvärme är huvudförklaringen till att Stockholm har lyckats halvera utsläppen av växthusgaser sedan 1990. Du kan vara stolt över att vara en del av det. Vi är nästan uppe i 90 procent förnybar eller återvunnen energi och målet 100 procent börjar komma inom räckhåll. Vi klimatkompenserar för alla utsläpp från fossila bränslen när vi skapar fjärrvärmen.

Kompensation är en tillfällig lösning, på vår väg mot en helt förnybar eller återvunnen fjärrvärme. Men det är en viktig lösning. År 2019 klimatkompenserade vi motsvarande 232 667 ton koldioxid.

Viktigt att välja rätt projekt

Alla projekt som vi stödjer omfattas av FN-systemens regelverk eller ingår i den så kallade frivilligmarknaden (som också stöds av den globala miljörörelsen, exempelvis Gold Standard). Vi investerar i projekt för förnybar energi och minskade utsläpp. Många projekt skyddar dessutom biologiskt värdefull natur, adresserar social och ekonomisk hållbar utveckling eller gör att grön teknik sprids snabbare. Genom dessa investeringar bidrar vi till FN:s globala hållbarhetsmål som handlar om att vi till år 2030 ska minska ojämlikheter i världen, främja fred och rättvisa, avskaffa extrem fattigdom och lösa klimatkrisen.

Här finner du alla aktuella projekt som du bidrar till genom att ha fjärrvärme hos oss. Om du väljer Tillval Klimatneutral värme, ett tillägg för dig som vill minska ditt klimatavtryck ännu ett steg, finansierar du samma projekt.

ProjektTeknikLandStandard
National Bio Energy Changtu Biomass Power PlantBiomassaKinaGS*
Project for Caribbean Guatemala: the conservation CoastREDD+**GuatemalaCCB*
Central de Resíduos do Recreio Landfill Gas ProjectDeponigasBrasilienCDM*
Bhadla Solar assetSolelIndienGS*

*GS: Gold Standard, CCB: Climate, Community and Biodiversity standard, CDM: Clean Development Mechanism standard, **REDD+: reducing emissions from deforestation and forest degradation, conservation of existing forest carbon stocks, sustainable forest management and enhancement of forest carbon stocks.