Vår fjärrvärme är huvudförklaringen till att Stockholm har lyckats halvera utsläppen av växthusgaser sedan 1990. Du kan vara stolt över att vara en del av det. Vi är nästan uppe i 90 procent förnybar eller återvunnen energi och målet 100 procent börjar komma inom räckhåll. Vi klimatkompenserar för alla utsläpp från fossila bränslen när vi skapar fjärrvärmen.

Kompensation är en tillfällig lösning, på vår väg mot en helt förnybar eller återvunnen fjärrvärme. Men det är en viktig lösning. År 2018 klimatkompenserade vi motsvarande 351 000 ton koldioxid, mer än utsläppen från vägtrafiken i Stockholm under fyra månader.

Viktigt att välja rätt projekt

Alla projekt som vi stödjer omfattas av FN-systemens regelverk eller ingår i den så kallade frivilligmarknaden (som också stöds av den globala miljörörelsen, exempelvis Gold Standard). Vi investerar i projekt för förnybar energi och minskade utsläpp. Många projekt skyddar dessutom biologiskt värdefull natur, adresserar social och ekonomisk hållbar utveckling eller gör att grön teknik sprids snabbare. Genom dessa investeringar bidrar vi till FN:s globala hållbarhetsmål som handlar om att vi till år 2030 ska minska ojämlikheter i världen, främja fred och rättvisa, avskaffa extrem fattigdom och lösa klimatkrisen.

Här finner du alla aktuella projekt som du bidrar till genom att ha fjärrvärme hos oss. Om du väljer Tillval Klimatneutral värme, ett tillägg för dig som vill minska ditt klimatavtryck ännu ett steg, finansierar du samma projekt.

ProjektTeknikLandStandard
Godawari Biomass, IndiaBiomassaIndien*GS
40 MW Orange Charanka Solar Power Project in GujaratSolel/solvärmeIndien*GS
Xinyang MSW Landfill Gas Recovery to Power ProjectDeponigasKina*GS
ManoaREDD+ Project, BrazilREDD+Brasilien*VCS+CCB
40 MW Wind Power Project at Maliya, GujaratVindIndien*GS
Rimba Raya Biodiversity Reserve (inköpt 2015)REDD+Indonesien*VCS+CCB
Godawari Green Energy LimitedSolel/solvärmeIndien*CDM+GS

*GS: Gold Standard, VCS: Verified Carbon Standard, CCB: Climate, Community and Biodiversity standard, CDM: Clean Development Mechanism standard