Vår fjärrvärme är huvudförklaringen till att Stockholm har lyckats halvera utsläppen av växthusgaser sedan 1990. Du kan vara stolt över att vara en del av det. 2016 nådde vi 89 procent förnybar eller återvunnen energi och målet 100 procent börjar komma inom räckhåll. Men tills vi har nått hela vägen klimatkompenserar vi för alla utsläpp från fossila bränslen när vi skapar fjärrvärmen.

Kompensation är en tillfällig lösning, på vår väg mot en helt förnybar eller återvunnen fjärrvärme. Men det är en viktig lösning. År 2016 klimatkompenserade vi motsvarande 299 000 ton koldioxid, mer än utsläppen från vägtrafiken i Stockholm under fyra månader.

Viktigt att välja rätt projekt

Alla projekt som vi stödjer omfattas av FN-systemens regelverk eller ingår i den så kallade frivilligmarknaden (som också stöds av den globala miljörörelsen, exempelvis Gold Standard). Vi väljer projekt för förnybar energi och minskade utsläpp. Många projekt skyddar dessutom biologiskt värdefull natur och bidrar till social utveckling, eller gör att grön teknik sprids snabbare.

Här finner du alla aktuella projekt som du bidrar till genom att ha fjärrvärme hos oss. Om du väljer Klimatneutral Fjärrvärme, ett tillägg för dig som vill minska ditt klimatavtryck ännu ett steg, finansierar du samma projekt.

ProjektCertifieringTeknikLandKoldioxid-ekvivalenter (ton)*
Rimba Raya Biodiversity Reserve (inköpt 2014)REDD+REEDIndonesien33 000
Rimba Raya Biodiversity Reserve (inköpt 2015)REDD+REEDIndonesien16 575
Florestal Santa Maria ProjectREDD+REEDBrasilien32 000
CanakkaleVER/GSVindTurkiet19 581
CYY Biopower Wastewater treatment plant including biogas reuseCDM/GSBiogasThailand5 000
Biogas Program for Animal Husbandry SectorVER/GSBiogasVietnam47 000
Vaayu India Wind Power Project in GujaratCDMVindIndien100 000
National Bio Energy Changtu Biomass Power Plant (South pole)GSBiomassaKina10 667
Hanergy Pizhou Solar PV Power Co., Ltd 30MW PV Power Station ProjectCDMSolKina30 000
Improved Household Charcoal Stoves in GhanaVER/GSBiomassaGhana5 000

* Koldioxidekvivalenter eller CO2e är ett smidigt mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att alla gaser påverkar klimatet olika mycket.  Ett enkelt exempel: 1 ton metan har lika stor klimateffekt som 34 ton koldioxid och räknas därför som 34 ton CO2e.