Hållbarhetsmål

Vi har fem övergripande hållbarhetsmål som styr i princip allting vi gör på Stockholm Exergi. Det är ambitiösa mål, men det vi sysslar med är alldeles för viktigt för att inte vara ambitiösa.

Policy

Vår övergripande hållbarhetspolicy visar hur vi ska bete oss och prioritera för att nå våra mål.

Uppförandekod, krav på leverantörer och inköp

Vi använder Stockholm Exergis uppförandekoder, både för oss själva och för våra leverantörer. De bygger på FN:s Global Compacts tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption.

Leverantörernas uppförandekod är en del av avtalen med våra leverantörer. Den innebär att de även måste ställa motsvarande krav på sina egna leverantörer. Vi granskar löpande att de följer koden.

Vårt styrdokument för inköp av biobränslen visar hur vi ska göra det så hållbart som möjligt.