Års- och hållbarhetsredovisning

Den allra viktigaste rapporten, där vi ger en helhetsbild av vårt hållbarhetsarbete, är vår kombinerade års- och hållbarhetsredovisning.

Miljönyckeltal

Varje år redovisar vi miljövärdena för vår fjärrvärme och fjärrkyla.

Underlag för miljöklassning av byggnader

Här finner du rapporter och underlag för miljöklassning av byggnader

Miljörapporter

Våra anläggningar är skyldiga att följa strikta miljövärden. Den 31 mars varje år redovisar vi utfallet för varje anläggning.

Våra större anläggningar

Övriga anläggningar