Hagainitiativet är ett företagsnätverk med syfte att visa att det är lönsamt för företag att göra goda affärer och samtidigt ta ett aktivt klimatansvar. Initiativets vision är att uppnå ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Alla företagen i Hagainitiativet har åtagit sig att minska sina utsläpp med 40 procent till år 2020.

Företagen i Hagainitiativet tar varje år fram ett gemensamt klimatbokslut. I klimatbokslutet redovisar vi företagens mål, klimatpåverkan och åtgärder för att nå målen.

Medlemmar

I nätverket ingår AkzoNobel, Axfood, Coca-Cola European Partners Sverige, Folksam, Stockholm Exergi, Green Cargo, HKScan Sweden, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald’s, Preem, Siemens, Stena Recycling och Sveaskog.

Lär dig mer:

Nyheter om Hagainitiativet

Visa alla nyheter Fortsätt läsa