Järvaveckans vision om inkludering och lika rätt för alla är något som rimmar väl med Stockholm Exergis uppdrag och ambition. Från måndag till onsdag var det full aktivitet i vårt tält med engagerade medarbetare och nyfikna besökare. Vår idé- och insiktsvägg var ett uppskattat inslag där besökare och paneldeltagare fick chans att bidra med deras bästa tips för hur vi skapar fler jobb åt stadens unga. Vid sidan av det ägde två viktiga panelsamtal rum.

Även torsdagen var en viktig dag då vi tillsammans med My Dream Now och Scandic Hotels anordnade ett seminarium kring hur vi sänker trösklar från skola till arbetsmarknad. Från Stockholm Exergi var Anna Webrell, chef för Social hållbarhet och Anders Egelrud ,vd, på plats. Utfallet blev väldigt lyckat och vi kan ta med oss både insikter och tankar från de unga och nya relationer att samverka med framåt. Här följer våra insikter och viktiga röster från alla de samtal vi hade under veckan.

Två panelsamtal om social hållbarhet, arbetsmarknad och skolans roll för ungas självkänsla

Måndagens samtal om ett socialt hållbart Stockholm och en inkluderande arbetsmarknad gav många bra idéer till lösningar och reflektioner kring vägar framåt. Syftet med samtalet var att hitta nya lösningar på hur näringsliv och ungdomar kan samverka för ett mer inkluderat arbetsliv. Hur hjälper vi ungdomarna med första raden på sitt CV? Hur får de tillgång till värdefulla nätverk? Hur bygger vi broar? Det var några av de frågor som diskuterades.
Deltagare: Anna Webrell, Stockholm Exergi; Hamza Gasri, uppvärmingsjobbare Stockholm Exergi; Barakat Ghebrehawariat, Demokrateam; Emilia Wiik, The Good Talents;  Sarah Sallami, ungdom The Good Talents; Anni Carplean, Fastighetsägarna. Moderator: Gül Alci.

Onsdagens samtal om vikten av skolan och hur vi bygger den kollektiva självkänslan inför arbetslivet belyste utmaningen i att få skola och näringsliv att samverka. Syftet var att svara på frågor om vad som krävs för att bygga mod och tillit, skapa förutsättningar för unga att ta första klivet in på arbetsmarknaden och hur vi får fler aktiva vuxna att engagera sig. Framtiden ligger hos unga som går i skolan. Hur kan vi bidra för att göra ett helt integrerat Stockholm? Här presenteras några av de insikter och vägar framåt som belystes under samtalet.

Deltagare: Anders Egelrud, Stockholm Exergi; Maria Rönn, Lärarförbundet; Jonas Bygdesson, My Dream Now; Katarina Bexar, Stockholm stad; Sarah Pettersson, Stena Fastigheter; Nina Frödin, Fryshuset. Moderator: Gül Alci.

Idé- och insiktsvägg – hur fixar vi fler jobb åt stadens unga?

Paneldeltagare, besökare under Järvaveckan, opinionsbildare och unga – det var många som bidrog med idéer för fler jobb åt stadens unga. Så här blev resultatet:

Resultat från idé- och insiktsväggen och panelsamtalen