Olika initiativ

Rent konkret så jobbar vi med flera olika sorters initiativ. Vi arbetar förebyggande genom att träffa ungdomarna redan i skolan. Vi ordnar jobb i vår egen verksamhet åt ungdomar som står långt från arbetsmarknaden. Vi tar hänsyn till sociala aspekter i våra stora affärsprojekt. Inte minst påverkar vi våra leverantörer att arbeta på liknande vis.

Uppvärmningsjobb

Ett sätt att minska ungdomsarbetslösheten är att ge unga möjlighet att arbeta hos oss – vi kallar det för Uppvärmningsjobb. Ungdomarna får en rad i sitt cv och inspireras av oss och vårt företag. Det är någonting vi började med 2017. Inom ramen för denna satsning har vi tecknat ett långsiktigt partnerskap med Stockholms stad för att kunna göra än större skillnad och utveckla arbetet på lång sikt. Men vi nöjer oss inte där, vi vill att fler ska göra samma sak. Vi delar gärna med oss av det vi lärt oss och vill samverka med andra aktörer i vår stad. Tillsammans kan vi göra stor skillnad.

Klasscoachning

Flera av oss har engagerat oss som klasscoacher för högstadieklasser i områden med stor utvecklingspotential. Vi träffar våra klasser regelbundet för att på olika sätt inspirera eleverna att sätta mål och handlingsplaner för sin framtid. Det är viktigt, eftersom ungdomarna ofta har svag anknytning till arbetsmarknaden. Klasscoachen kan bli en viktig brygga. Dessutom är det otroligt inspirerande för oss som är ute i klasserna.

Vi samarbetar med organisationen My Dream Now. Om du är nyfiken på hur det kan se ut, titta gärna på inslaget som SVT Stockholm gjorde vid en workshop vi höll i Bandhagen.

Vill du samarbeta med oss?

Genomgående för allt vi gör är att vi samarbetar med andra. Genom vårt engagemang hoppas vi dessutom kunna inspirera kunder och samarbetspartners att agera. Vi lever ju med en övertygelse om att när vi gör saker tillsammans så kan vi nå mycket större resultat än om vi alla skötte sitt och struntade i helheten.

Vi har bara jobbat systematiskt med social hållbarhet sedan 2017. På vissa sätt är vi alltså fortfarande nybörjare, trots att vårt engagemang är något som vi har haft länge. Men framförallt innebär det att vi brinner för att göra mycket mer än vi redan gör, och för att testa nya saker. Så om du vill träffas för att se om vi kan jobba tillsammans, eller om du har idéer på fler samarbeten och initiativ, kontakta oss.