Båttrafiken i Stockholm tar ett steg mot bättre klimatprestanda när Waxholmsbolagets M/S Västan ansluts till fjärrvärmenätet genom en snabbkoppling efter sommaren. Hittills har en oljepanna och en elpanna använts för att värma båten när den legat vid kaj. Genom att istället koppla in båten på fjärrvärmenätet säkras värmebehovet utan olja och onödiga utsläpp.

Waxholmsbolagets M/S Västan är ett mer än hundra år gammalt fartyg. Det kulturmärkta fartyget ska nu utrustas med en undercentral för fjärrvärme och därmed bevaras, utvecklas och fortsätta bidra till Stockholms och skärgårdens unika miljö.

Kopplingen till M/S Västan är ett pilotprojekt som kommer att pågå under vintern 18/19 för att därefter utvärderas och utvecklas. Kajen kommer att utrustas med ett nytt uttag för fjärrvärme i form av en snabbkoppling som gör att fartyget enkelt kan kopplas in till stadens fjärrvärmenät, och sedan kopplas loss igen till nästa tur. Stockholm Exergi tror på lösningen och kommer i samband med den nya kopplingen till M/S Västan även att förbereda Strömkajen för att i framtiden kunna leverera fjärrvärme till samtliga Waxholmsbolagets färjor som ligger mellan Nationalmuseum och Grand Hotel. Tekniken kan också tillämpas på större fartyg.

I förstudien som lett fram till pilotprojektet har Stockholm Exergi samarbetat med Waxholms Ångfartygs AB/Stockholms Läns Landsting (SLL) och Stockholms Hamnar. Målet för samarbetet är en hållbar stadsutveckling genom att förbättra närmiljön och bidra till en minskad klimatpåverkan.

 

Foto: Marc Weimann

 

Du kanske också är intresserad av

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2018-07-06

Kategorier