Rökutveckling i bränslelager i Högdalen – släckningsarbete pågår

En glödbrand i ett bränslelager för returflis vid Högdalenverket pågår sedan igår kväll. Stockholms brandförsvar kallades till platsen vid 21-tiden och de har under natten genomfört släckningsarbete för att stoppa rökutvecklingen som glödbranden ger upphov till. Räddningstjänsten är fortfarande på plats och genomför släckningsarbete. Inga personer har skadats i samband med incidenten.

Vad som har orsakat branden är inte klarlagt och hur omfattande skadorna är på bränslelagret går inte att bedöma i nuläget. Situationen har inte medfört några produktionsstörningar, utan leveranserna till kunderna har upprätthållits.

En ny studie visar vilken betalningsvilja som finns för biokol inom ett antal olika användningsområden. Slutsatsen är att det idag främst är som jordförbättring – och marknadsstudien ger flera rekommendationer för hur vi skulle kunna öka efterfrågan även på andra områden.

En ökad efterfrågan på biokol är intressant av flera anledningar. Dels har materialet fantastiska egenskaper. Dels behövs en ekonomisk efterfrågan för att det ska vara finansiellt hållbart att skapa värme med pyrolys istället för vanlig teknik, eftersom det bara ger ungefär hälften så mycket energi. En ökad efterfrågan på biokol skulle innebära ett stort steg närmare att kunna göra biokol i stor skala och därmed göra Stockholms fjärrvärme till en kolsänka.

Därför har Stockholm Exergi i samarbete med Avfall Sverige och 2050 Consulting gjort en marknadsstudie kring biokol. Utöver slutsatsen om jordförbättring ger rapporten flera rekommendationer:

  • Utred möjligheterna att få kompensation för kolsänkor genom ekonomiska styrmedel.
  • Utred möjligheterna att få biokol godkänt inom ekologiskt jordbruk och som djurfoder.
  • Initiera forskningsprojekt om biokolets nyttor inom olika användningsområden.
  • Genomför tester med biokol i olika applikationer för att studera egenskaper och effekter.
  • Utveckla produkter som passar till de olika användningsområdena.
  • Utforma lättillgänglig information på respektive användningsområde.

Stockholm Exergis arbete med biokol
Tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall och Stockholms stad öppnade vi stans första biokolsanläggning 2017. Där förbränns trädgårdsavfall genom pyrolys (upphettning i syrefattig miljö) och värmen tas tillvara i vårt fjärrvärmesystem. Biokolet grävs sedan ned som jordförbättringsmedel och skapar en kolsänka som binder kolet i flera hundra år. Anläggningen i Högdalen tar hand om 15 procent av trädgårdsavfallet i Stockholm och Stockholm Exergi undersöker möjligheterna att skala upp tekniken ytterligare.

Mer information:

 

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2018-06-29

Kategorier