Samtidigt kraftsamlar vi runt vår gemensamma bild av klimatfrågan och vårt företags framtid som en viktig del av lösningen. Vår affärsidé är och måste vara att erbjuda energilösningar som leder till minskad klimatpåverkan. Globalt är utsläppen på väg mot en temperaturhöjning på tre grader. Trenden måste brytas. FN:s årliga klimatkonferens hålls i december i Chile. FN:s generalsekreterare Antonio Guterres konstaterade att det är nu det gäller och kallade mötet för ett “use it or loose it-moment”. 

Den starka och växande klimatopinionen berör, ger oss mod och sporrar oss att fortsätta göra vad vi kan för att stoppa den globala uppvärmningen. Vi har kommit långt men det går att göra mycket mer. Med gemensam kraft kan vi göra verklig skillnad. 

Inom något år kommer stockholmarnas fjärrvärme att produceras ur nära 100 % förnybar och återvunnen energi. 

Samtidigt investerar vi tungt i en anläggning i nordvästra Stockholm som inom något år kommer sortera 140 000 ton per år och återvinna mängder av plast ur hushållens avfall för att minska utsläppen än mer. Stockholm Vatten och Avfall bygger en motsvarande anläggning i Högdalen. Med dessa pågående åtgärder kan vi på sikt nå nära noll i utsläpp. Men vi tänker inte stanna där. Vi ska nå minusutsläpp. 

Vid årets ledarträff pratade vi om klimatfrågan, vårt ansvar och vad det konkret betyder för vår framtid. Alla på vårt företag har en nyckelroll för att bygga en hållbar värld. Inför dagens klimatmanifestationer har vi  fått bilder på några av oss kollegor som gör skillnad varje dag. ”-En stark opinion i klimatfrågan är bra för oss eftersom vi är en så pass viktig del av lösningen, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef på Stockholm Exergi.” 

Med dagens utsläppstrend måste de globala utsläppen upphöra helt om åtta år om vi ska kunna bromsa upphettningen till 1,5 grader. Forskarna och FN:s klimatpanel säger att det förutom dramatiska minskningar av utsläppen även behövs minusutsläpp och att det är bråttom. Därför bygger vi nu en testanläggning för avskiljning av CO2 ur rökgaserna i vår biobränslepanna i Värtan. Vi ska alltså dammsuga atmosfären på CO2. Potentialen till klimatvinster är enorm om tekniken skalas upp. Vi förbereder oss för att i full skala kunna ta bort 800 000 ton CO2 per år ur atmosfären, redan från år 2025. Tillsammans med några av våra kunder testar vi också en ny affärsmodell där vi producerar fjärrvärme med minusutsläpp baserat på produktion av biokol. Målet är att öka produktionen. 

Vi vet vad som behövs och att det går. Vi har tekniken i våra händer och vill se en vassare klimatpolitik som hjälper oss att realisera vår vision. Vi förväntar oss att världens ledare gör rätt vägval och väljer alternativet ”use it” och att FN:s klimatmöte i december mynnar i konkreta beslut som leder till målet om högst 1,5° temperaturökning. 

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2021-05-05