Placeringen av ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta gör det möjligt att transportera bränslen med fartyg, och där kan vi bygga tillräckligt stort för att kunna använda fasta biobränslen. Ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta gör det möjligt att fasa ut det sista kolet ur Stockholms fjärrvärmesystem, samt att avveckla Hässelbyverket så att nya bostäder kan byggas där.

I Lövsta finns tillräckligt stora ytor med mark som inte är lämplig för bostäder. Det finns även möjlighet att anlägga en hamn. Av dessa skäl har området sedan mycket länge varit reserverat för energiproduktion som en del i stadens energiförsörjning. När det nya biokraftvärmeverket i Värtan prövades av miljödomstolen var Lövsta ett av alternativen. Slutsatsen då var att Lövsta skulle behövas för nästa stora etapp i utvecklingen av fjärrvärmesystemet. Vi har nu kommit till denna fas.

När en ny produktionsanläggning planeras uppstår som regel lokala intressekonflikter. Detta gäller samtliga undersökta alternativ. I Lövsta bedöms dessa i första hand bestå dels i att det finns en båtklubb i området, dels ett populärt strandbad. Det finns därutöver vissa andra verksamheter i området. De nedlagda och övertäckta deponierna, särskilt längs strandlinjen, är idag ett populärt rekreationsområde. Vår placering av en ny kaj och pannbyggnader med mera gör att tillgången till dessa ytor inte begränsas mer än marginellt. Dock behöver båtklubbsverksamheten flyttas och strandbadet läggas ned.

Båtklubbens arrendeavtal med Stockholms stad är tidsbegränsat med rätt till en förtida uppsägning med hänvisning till de kända planerna för en ny verksamhet i området. Arbete pågår för att hitta en ny lösning för en fortsatt båtverksamhet. När det gäller strandbadet, som måste läggas ned, pågår även där en översyn av olika möjligheter för att tillgodose fortsatt tillgång till en badplats inom området. Det är Stockholms stad som ansvarar för detta. Stockholm Exergi vill medverka till att vårda områdets kvaliteter för de som bor i omgivningen och deltar därför aktivt i arbetet.

Läs mer om varför Stockholm Exergi har valt Lövsta för det nya kraftvärmeverket på webbplatsen: Nytt verk i Lövsta

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Sara Wretborn
  • 2019-01-30