– Det finns olika sätt du kan påverka hur mycket energi huset behöver utan att du behöver tumma på komforten. Det handlar om åtgärder du kan göra själv och mer komplexa åtgärder som kräver expertis, säger Per Gullbrand, civilingenjör i energiteknik på Fortum Värme.

Lekman eller energiexpert

Under vinterhalvåret ökar hushållens energikonsumtion samtidigt som energisystemen går för fullt. Konsekvenserna av brister och fel kan bli som mest kännbara när det är riktigt kallt ute.

– Du behöver absolut inte vara energiexpert för att göra viktiga åtgärder som sänker kostnader och bidrar till säker komfort. Valet mellan att göra själv eller att låta en energiexpert göra åtgärder är beroende på din kunskapsnivå och hur dina önskemål och problembild ser ut. Våra energiexperter hjälper dig gärna att optimera värmesystemet. Hör av dig till oss så startar vi en dialog, säger Per Gullbrand.

Tre viktiga områden

– För dig som ansvarar för tekniken i en fastighet finns flera viktiga perspektiv inom energioptimering. Tre av dem är reglering av värme, ojämn värme och luft i systemet. Därutöver finns det många goda råd och tips så klart, säger Per Gullbrand.

Perspektiv ett – reglering av värme

Värmebehovet i ett hus kan variera stort vid samma utomhustemperatur. Det beror på exempelvis på väderlek, luftfuktighet, vindförhållanden och solinstrålning. Särskilt problematiskt är det runt noll grader då värmebehovet är stort samtidigt som väderleken kan skifta snabbt. Vid kallare utomhustemperaturer kan värmebehovet till och med avta något eftersom det ofta är högtryck och vindstilla.

Att reglera värmen innebär helt enkelt att man ställer in rätt temperatur som radiatorvattnet skall ha när det strömmar ut från värmeväxlaren mot radiatorerna. Det kallas framledningstemperatur. En tumregel är att om framledningstemperaturen sänks med tre grader så sänks rumstemperaturen i sin tur med cirka en grad vilket ger en värmebesparing på ungefär fem procent. Framledningstemperaturen ökar när det blir kallare ute. På sommaren kan framledningstemperaturen vara 20 grader och en kall vinterdag kan det behövas 60 – 70 grader. I undercentralen finns ofta förinställda temperaturprogram för huset.

– Att optimera värmekurvan är ett hett tips. För att du ska få ett så jämnt inomhusklimat som möjligt bör informationen till reglercentralen komma från inomhusgivare som referens istället för utomhusgivare,  tipsar Per Gullbrand.

Perspektiv två – ojämn värme

Många hus har problem med ojämn värme. Det är problem som kan leda till att vissa hyresgäster upplever att det är för varmt samtidigt som andra boende klagar på att det är för kallt.

– Kanske har du upplevt att boende som har sin lägenhet högst upp eller längst bort från undercentralen klagar på problem med värmen. Ett annat tydligt tecken på att det är obalans eller övertemperering i systemet är att vissa fönster står på vädring under vintern, förklarar Per Gullbrand.

Genom att injustera värmesystemet kommer rätt flöde till radiatorn och det blir rätt inneklimat. Samtidigt minskar energiförbrukningen och teknikansvarige i bostadsrättföreningen kan få uppleva en mer problemfri drift av huset.

– Du kan komma en bit på vägen genom enkla åtgärder. Börja med lokala problem som att till exempel laga trasiga element eller otäta fönster. Se också till att möblera rätt. Om problemen fortsätter bör du fundera på att injustera radiatorsystemet, menar Per Gullbrand.

Perspektiv tre – luft i systemet

I många hus beror problem med i värmesystemet på att det finns luft i varmvattenkretsen. Eftersom luftens volym expanderar och krymper vid olika temperatur och tryck skapas olika problem i värmesystemet.

– Kanske har du renoverat fastigheten och då tappat ur vätskan ur värmesystemet. När renoveringen var fyllde ni så klart upp systemet igen. Det nya vattnet innehåller syre och luft som frigörs när vattnet värms upp och fastnar då i radiatorerna. Detsamma gäller de fastigheter som använder öppna expansionskärl då vattnet syresätts vid varje påfyllning och tömning, förklarar Per Gullbrand.

Konsekvenser av att ha luft i systemet är ofta rost och minskad värmeavgivning. Samtidigt som systemets olika delar kan smutsas ned så kan de olika komponenternas funktion bli märkbart sämre.

– Du kan investera i en avgasare och därmed eliminera luftfickor. På så sätt kan du  uppnå flera vinster. Slam och magnetit kan filtreras bort samtidigt som värmeavgivningen ökar och livslängden på ditt radiatorsystemet ökar, säger Per Gullbrand.

Enkla energispartips för vardagen

Här är några enkla tips för hur du kan minska energianvändningen i vardagen. Om du vill ha fler tips, läs vår checklista.

  1. Möblera smart. Placera inte möbler, gardiner eller annat framför elementen
  2. Vädra smart. När du behöver vädra, dra först ned termostaterna på elementen till noll och vädra sedan en kort stund med korsdrag. Dra sedan upp värmen igen. Låt aldrig fönster och balkongdörrar stå öppna länge när det är kallt ute.
  3. Täta läckorna. Ofta får du kalla golv om du har otäta fönster. Det är lätt att sätta in tätningslister i både fönster och dörrar.
  4. Värm smart. Testa att dra ned temperaturen hemma. En grad lägre temperatur innebär fem procent minskad energianvändning. Och testa lägre temperatur i sovrummet – det gör ofta att man sover bättre.
  5. Spara på distans. När du inte är hemma behöver du inte ha så varmt hemma. Dra ned värmen på elementen när du reser bort en längre tid.

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-10-26