De tre nya datahallarna kommer att uppföras i Stockholm Data Park Kista i nordvästra Stockholm. Fullt utbyggda kommer den återvunna värmen från datahallarna räcka till att värma motsvarande 35 000 moderna bostadslägenheter.

Stockholm Data Parks lanserades 2017 i syfte att bidra till Stockholms stads mål att bli en fossilfri stad senast 2040. Genom att bereda och erbjuda lämpliga platser för datahallsinvesteringar ökar stadens möjligheter att återvinna värme från datacenter.

I Stockholm Data Parks får datacentren betalt för sin överskottsvärme. Tack vare denna affärsmodell, de utpekade platserna för uppförande av datahallar och den höga andelen byggnader som använder fjärrvärme har Stockholm etablerat sig som världsledande inom storskalig värmeåtervinning från datahallar. Genom att etablera sig i Stockholm Data Parks bidrar de här datacentren till att den sista andelen fossila bränslen i Stockholms värmeproduktion kan fasas ut.

Green Computing, på IVA i Stockholm.

– Med dessa tre etableringar, alla med värmeåtervinning, sätts en ny standard för datacenterindustrin. Successivt ökar insikten i datahallsbranschen att slutanvändare förväntar sig att datahallar erbjuder hållbara lösningar. Eftersom att vi betalar för överskottsvärmen är lokaliseringen i Stockholm Data Park inte bara hållbar utan också väldigt kostnadseffektiv vilket ger dessa företag en konkurrensfördel när de ska möta kundernas krav, säger Erik Rylander, chef för Stockholm Data Parks hos Stockholm Exergi.

Stockholm Data Parks lanserade nyligen ytterligare en plats för lokalisering av datahallar i Brista, nära Arlanda flygplats. Initialt finns 220 000 kvadratmeter mark tillgängligt för datahallsinvesteringar med värmeåtervinning. Arbete pågår också med att öka den tillgängliga markytan med ytterligare 400 000 kvadratmeter.

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2020-05-04