Idag publicerar Stockholm Exergi sin bokslut bokslutskommuniké för år 2017 (pdf). I januari 2018 bytte bolaget namn från AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholm stad (publ) till Stockholm Exergi Holding AB (publ).

Nyckeltal januari-december 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 6 639 MSEK (6 608).
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 702 MSEK (1 607).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 1 203 MSEK
  • Försäljningen uppgick till 10 248 GWh (9 859) varav 8 216 GWh (8 236) utgjordes av värme.
  • Soliditeten var 42 procent (40).

Vd-kommentar

”År 2017 tog vi flera viktiga steg för att framtidens Stockholm ska vara en hållbar, varm stad. Och vi gjorde det tillsammans med stockholmarna.

I februari 2017 fattade vi ett historiskt inriktningsbeslut för arbetet med att nå ett energisystem baserat på 100 procent förnybara eller återvunna bränslen. Vi satsar på att kunna fasa ut det sista kolet i Värtan redan under år 2022. Det är sannolikt den enskilt viktigaste åtgärden i hela stadens klimatplan.

Vi har också lanserat Stockholm Data Parks. Det är en satsning tillsammans med bland annat Stockholms stad där vi ska locka internationella IT-jättar att bygga sina nya datahallar i just Stockholm, så att vi kan återvinna deras spillvärme.

Tillsammans med våra kunder

Vi är ingenting utan våra kunder, utan de över 800 000 stockholmare som använder oss för att få det varmt och skönt, hemma och på jobbet. Vi måste vara så bra att de väljer oss både idag och i framtiden och konkurrensen blir allt hårdare. Därför är det ett viktigt betyg att över 95 procent av alla nya fastigheter som byggs inom räckhåll från vårt nät väljer att få sin värme från oss.

Det är ett stort förtroende de ger oss. Vi ska hålla hela staden vid rätt temperatur 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Mina 700 kollegor som får några av världens mest avancerade anläggningar att snurra, mer och mer effektivt, har gjort ett fantastiskt jobb.

Tillsammans med ett antal kunder har vi utvecklat en ny tjänst, som ger kontroll över värmen direkt i mobilen och automatiskt håller koll, optimerar och styr energianvändningen.

Dessutom har vi lyckats hålla uppe och till och med förbättra vår lönsamhet. Det är viktigt för att vi ska ha råd att fortsätta utveckla Stockholms energisystem.

En varmare stad för alla

Ett viktigt arbete som vi inledde under året ligger mig personligen väldigt varmt om hjärtat. Vi ska tackla en helt annan hållbarhetsutmaning för Stockholm: utanförskap bland ungdomar som står långt från arbetsmarknaden.

30 av oss är aktiva som klasscoacher, där vi regelbundet träffar eleverna i en högstadieklass. Och i slutet av året kunde vi börja ta emot ungdomar som ska få jobba hos oss, få känna hur det känns att ha ansvar och en inkomst och få en fot in på arbetsmarknaden. Vi kallar det uppvärmningsjobb.

Utmaningar

Självklart har vi inte lyckats med allt. Vi brottas fortfarande med en alldeles för liten andel kvinnliga kollegor i vår traditionellt mansdominerade bransch. Vi har inte nått våra höga ambitioner när det gäller antalet arbetsplatsolyckor och miljöstörningar. Och när vi har fasat ut det sista kolet återstår fortfarande utmaningar. Inte minst har samhället en stor utmaning, som börjar i producent- och konsumentledet, med alltför stora mängder fossil plast som i slutänden hamnar i vårt avfallsbränsle.

Vissa av de här utmaningarna är samhällsproblem som vi bara kan lösa tillsammans med andra, men jag är övertygad om att vi kan bättre. Det är lika självklart för mig som att fortsätta stödja FN:s Global Compacts tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Stockholms kretslopp

Vi har bidragit till stadens kretslopp sedan vi började ta vara på energin i stockholmarnas avfall för nästan 50 år sedan. Idag jobbar vi med kretsloppslösningar på många områden: fosfor i avloppsvatten, bioaska från skogsbränsle, överblivet trä från exempelvis byggen och stockholmarnas trädgårdsavfall, som vi använder för att skapa fjärrvärme och en kolsänka.

Jag kan göra listan ännu längre, eftersom jag tror att vi kommer kunna spela en än viktigare roll när vårt energisamhälle behöver bli alltmer cirkulärt.

I januari 2018 bytte vi namn från Fortum Värme till Stockholm Exergi. Nu heter vi vad vi alltid har varit. Det är vi som ger stockholmarna värme och kyla när de behöver det och vi jobbar med exergi, ett begrepp som betyder nyttan som man kan skapa med energi.

Vi har ett stort ansvar att lyckas, eftersom det vi gör är avgörande både för Stockholms klimatomställning och för att stockholmarna ska ha det varmt och skönt hela vintern.

Tillsammans skapar vi en hållbar stad. Ett hållbart Stockholm är bara ett litet steg på vägen mot en hållbar värld, men det vi gör här kan fungera som inspiration för städer över hela vår planet.”

Anders Egelrud

Stockholm Exergis vd

Läs hela delårsrapporten här (pdf)

 

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2020-05-04

Kategorier