Ikväll sände Uppdrag Granskning ett reportage om så kallad gråsophämtning – att stockholmskrogarnas sopor försvinner. Istället för att hanteras som hushållsavfall inom kommunens avfallshantering hämtas det av andra aktörer, som till exempel TÅV, Tidningsåtervinnarna, och blandas med material som ska till återvinning. Vad gäller det avfall som inkommer till Fortum Värmes anläggningar sker det endast från leverantörer som har avtal med oss, de flesta är långa avtal upphandlade genom LOU – Lagen om Offentlig Upphandling. Företaget TÅV som granskas i kvällens reportage har Fortum Värme inte avtal med och de levererar inte avfall till någon av våra anläggningar.

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-08-01

Kategorier