Utan företagen i Hagainitiativet skulle Sveriges utsläpp vara 2 procent eller 1,1 miljoner ton växthusgaser högre. Minskningar beror på åtgärder som exempelvis övergång till biobränslen och effektivisering i företagens egen verksamhet. Det framgår av Hagainitiativets klimatbokslut som publiceras idag. Dessutom visar klimatbokslutet att det genomsnittliga Hagaföretaget har ökat sin omsättning med sex procent sedan deras respektive basår, samtidigt som utsläppen minskat med 34 procent.

Hagainitiativets vision är att skapa ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Vid starten, för 7 år sedan, var målet att minska utsläppen med minst 40 procent till 2020. Detta har flertalet av företagen uppnått redan idag. Nyligen beslutades därför om nya mål till 2030. Företagen i Hagainitiativet ska bli fossilfria i de egna verksamheterna till 2030.

– Jag blir lika stolt varje gång Hagainitiativet lanserar klimatbokslut. Siffrorna talar sitt tydliga språk och det är precis det vi behöver när vi nås av nyheter om rekordlåg utbredning av is i Arktis och USA:s utträde ur Parisavtalet. De absoluta utsläppsminskningarna bland Hagaföretagen fortsätter att vara väldigt stora och det är samtidigt glädjande att se att minskningarna kombineras med tillväxt i form av ökad omsättning, säger Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet.

13 av 15 företag har minskat sina utsläpp under 2016. Bland de som har minskat mest utmärker sig bland annat Fortum Värme och Axfood. Fortum Värme bidrar till de största utsläppsminskningarna räknat i ton (544 000 ton) och närmar sig målet -40 procent. Sedan basåret har de minskat utsläppen med 35 procent.

– Vi invigde ett av världens största biokraftvärmeverk ifjol och tog ett stort steg mot ett Stockholm med fjärrvärme helt från förnybar och återvunnen energi. Men jag är inte nöjd förrän vi har nått hela vägen. Nu jobbar vi för att kunna fasa ut det allra sista kolet redan år 2022. Det är en tuff ambition, men det är också den största, enskilda åtgärden i hela Stockholms klimatarbete, säger Anders Egelrud, Fortum Värmes vd.

Axfood har tack vare åtgärder inom transporter minskat utsläppen med 9 procent sedan förra året och är nu nere i -75 procent jämfört med basåret 2009.

– Vi har som mål att vara klimatneutrala 2020 och reducera den egna klimatpåverkan med 75 procent. Tack vare ett antal åtgärder är vi på god väg att uppnå målet. Genom att övergå till att tanka biodrivmedel har vi nästan halverat koldioxidutsläppen från egna transporter under 2016 och vi har dessutom utbyggnaden av solceller, säger Klas Balkow, vd Axfood.

Lästips: läs gärna Dagens Industris långa artikel om klimatbokslutet

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-08-01