Från kylmaskiner till fjärrkyla

När kylmaskinerna på k-märkta Berns salonger i våras sjöng på sista versen letade Stureplansgruppen efter en ny lösning för kyla. Men det är inte bara dansgästerna som behöver svalka utan också hotellrum, barer, konferenslokaler och kök.

– Jag har jobbat med fjärrkyla tidigare och för oss är det viktigt med en driftsäker kylanläggning som även är miljövänlig och till lägre kostnad än vad investeringar i nya kylmaskiner skulle innebära, säger Rickard Lundvall på Stureplansgruppen Projekt AB.

K-märkta lokaler

Berns är byggt på 1860-talet och teknikutrymmena i huset är placerade direkt under taket. För att klara av att göra en kyla-installation i trånga vindsutrymmen krävdes nytänkande metoder från leverantören Fortum Värme.

– Huset är ju dessutom k-märkt men vi har tillsammans med Stureplansgruppen hittat en innovativ och säker lösning för att klara de unika förutsättningarna. När vi var färdiga hade vi inte bara installerat fjärrkyla utan också renoverat Berns VVS-system och bytt ut
shuntarna, som blandar vattnet till rätt temperatur, berättar Mats Bergholtz, kundansvarig på Fortum Värme.

Bra samarbete viktigt

Installationen är klar och slutbesiktning är godkänd. Idag har fjärrkyla ersatt kylmaskinerna. Leveransen av fjärrkyla är på 1 500 megawattimmar per år, med 100 procent förnybar och återvunnen energi. Fjärrkylasystemet hämtar kyla från kallt havsvatten på botten av lilla Värtan.

– Det bästa med projektet tycker jag har varit det goda samarbetet under hård tidspress. Det har varit ett samarbete som byggt på fullständig tillit och förtroende mellan parterna, poängterar Mats Bergholtz.

Det är positiva tongångar också hos Stureplansgruppen några veckor efter att den nya anläggningen startat.

– Vi är fantastiskt nöjda med slutresultatet, nu har vi ett kylsystem för framtiden som även har kapacitet att utöka om det krävs. Något vi känner oss trygga med då kylbehovet kan komma att ändras framöver. Samarbetet har fungerat jättebra och projektledningen från Fortum Värme har också kompletterad systemet med kombishuntar när de ändå var igång. Detta har medfört att vi kunnat skapa mer utrymme för förrådsutrymmen som är en bristfällig vara här på Berns. Alla är nöjda, avslutar Rickard Lundvall på Stureplansgruppen.

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-09-28