Tillsammans levererar bolagen fjärrvärme till över 500 000 hushåll och verksamheter i Stockholmsregionen. Genom överenskommelsen säkerställs Norrenergis produktionskapacitet för framtiden, samtidigt som en utveckling av hållbar kraftvärme för hela Stockholmsregionen blir möjlig.

Norrenergi och Fortum Värme har sedan tidigare ett produktionssamarbete som nu utökas. Konkret innebär överenskommelsen dels att Fortum Värme åtar sig att från 2016 leverera 75 MW värme till Norrenergi, dels att parterna gemensamt optimerar produktionen för bästa energi- miljö- och kostnadseffektivitet. Det finns också möjlighet för Norrenergi att i framtiden efterfråga ytterligare kapacitet.

– Nu tar vi ett stort steg mot förverkligandet av ett av Sveriges största produktionssamarbeten inom fjärrvärme. Vi kan erbjuda den basproduktion som Norrenergi efterfrågar och samtidigt får vi förutsättningar för ytterligare utveckling av förnybar kraftvärme i Stockholmsregionen. Det tjänar alla på – både kunder, samhället och bolagen. Ytterst innebär det att vi tillsammans genom miljöriktig och kostnadseffektiv produktion stärker fjärrvärmens framtida konkurrenskraft, säger Anders Egelrud, vd Fortum Värme.

Norrenergi har utrett olika alternativ för att trygga framtida fjärrvärmekapacitet och säkerställa långsiktigt stabila priser. Resultatet av detta arbete, som efter sommaren formaliseras i Norrenergis styrelse, har nu mynnat ut i denna överenskommelse som syftar till ett långsiktigt avtal om produktionssamarbete med Fortum Värme.

– Solna och Sundbyberg växer och efterfrågan på miljömärkt värme och kyla ökar ständigt. Vi är övertygade om att samarbete över kommungränserna är rätt väg att gå för att trygga städernas kapacitet av konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärme, säger Johan T Sterndal, styrelseordförande i Norrenergi. Avtalet innebär att kapacitet från Fortum Värme förstärker Norrenergis egen produktion. För Norrenergis kunder innebär detta att förutsättningarna för långsiktigt stabila priser ökar. Precis som tidigare kommer alla Norrenergis leveranser leva upp till kraven i Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.

Om Norrenergi

Norrenergis fjärrvärme värmer mer än 100 000 människor i Solna och Sundbyberg med omnejd. Bolaget producerar och levererar även fjärrkyla till bland annat datahallar, köpcentrum och kontor. All värme och kyla lever upp till mycket högt ställda miljökrav och är sedan länge märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Andelen förnybar energi uppgick 2014 till 99 %.

Norrenergi, som ägs av Solna och Sundbybergs städer, levererar årligen cirka 1 TWh värme och cirka 70 GWh kyla till ett värde av cirka 800 Mkr. Läs mer på www.norrenergi.se.

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-05-30

Kategorier