Rökutveckling i bränslelager i Högdalen – släckningsarbete pågår

En glödbrand i ett bränslelager för returflis vid Högdalenverket pågår sedan igår kväll. Stockholms brandförsvar kallades till platsen vid 21-tiden och de har under natten genomfört släckningsarbete för att stoppa rökutvecklingen som glödbranden ger upphov till. Räddningstjänsten är fortfarande på plats och genomför släckningsarbete. Inga personer har skadats i samband med incidenten.

Vad som har orsakat branden är inte klarlagt och hur omfattande skadorna är på bränslelagret går inte att bedöma i nuläget. Situationen har inte medfört några produktionsstörningar, utan leveranserna till kunderna har upprätthållits.

Den 24 januari lanserades Stockholm Data Parks, ett samarbete mellan Fortum Värme, Stockholm Stad, Invest Stockholm, Ellevio och Stokab med syfte att locka stora internationella datahallar till Stockholm för storskalig värmeåtervinning. Öppen Fjärrvärme fast i större skala. Hur har det tagits emot på marknaden? Över förväntan.

Den mediala uppmärksamheten för Stockholm Data Parks har sedan lanseringen varit stor och flera större, internationella medier som Computer Weekly, DatacenterDynamics, Silicon Republic och Fast Company har uppmärksammat nyttan och de positiva effekterna av värmeåtervinning från datahallar. Förutom den unika möjligheten som Stockholm erbjuder i form av befintlig infrastruktur för fjärrkyla och fjärrvärme tillsammans med ett lågt elpris, bidrar Stockholm Data Parks även till att korta time-to-market genom att erbjuda färdiga siter.

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-08-02