Stiftelsen Stora Sköndal lämnade fjärrvärmen år 2006 och satsade på egen pelletspanna för att värma upp bostäder och lokaler med verksamheter och boende på ett par tusen personer.

När Fortum Värme återkom under 2013 med ett förslag valde Stora Sköndal att delvis återgå till fjärrvärme, men denna gång främst som leverantör. Totalt uppemot 2 000 personer berörs av värmesamarbetet.

Från 1950-talet och framåt använde Stiftelsen Stora Sköndal oljeeldade hetvattenpannor. Från mitten av 1990-talet installerades fjärrvärme, eftersom de egna panncentralerna hade blivit gamla och slitna. Vid tidpunkten för omförhandling med Fortum 2006 valde Stora Sköndal att helt sluta med fjärrvärme och istället köra igång en egen värmeanläggning med pellets. För ett par år sedan tog Fortum Värme åter kontakt med den tidigare kunden för att berätta om Öppen Fjärrvärme.

– Vi har haft miljömedvetna chefer här på Stora Sköndal genom åren och det var en medveten satsning när den egna energilösningen med pelletspanna och värmepump valdes. Men vår egen anläggning visade sig producera mer värme än Stora Sköndals behov, vilket resulterade i ett överskott. Med Öppen Fjärrvärme kan vi använda överskottet till ekonomisk nytta, säger Christer von Essen, ekonomi- och fastighetschef.

Samarbetet med Fortum Värme i Öppen Fjärrvärme är ekonomiskt bra för båda parter, betonar Christer von Essen som också anser att säkerheten i värmeförsörjningen har höjts i och med att Stora Sköndal nu kan köpa fjärrvärme när det inte finns pellets till den egna pannan.

– Avtalet ger redundans då vi köper värme av Fortum Värme under sommaren, eldar för eget bruk från hösten samt levererar in till fjärrvärmenätet från november till och med april, säger han.

En normalvinter från november till och med april kör Stora Sköndal med full effekt i panncentralen. Det som inte används i Stora Sköndals byggnader går in till Fortum Värme via fjärrvärmenätet.

– Stora Sköndals panna producerar 20 procent mer effekt än det egna behovet. När det är som kallast ute levereras detta överskott till fjärrvärmenätet. Vi kan leverera en fjärdedel av vår egen produktionskapacitet, säger Christer von Essen.

Stora Sköndal gick med i Öppen Fjärrvärme under sommaren 2013 och då gjordes de nödvändiga ombyggnaderna för att kunna leverera överskottsvärme in på fjärrvärmenätet.

– Det fungerade mycket bra rent tekniskt under första året, men ekonomiskt gick det dåligt. Det beror på att när vintertemperaturen utomhus är runt 2 grader eller högre så är det ingen affär att leverera överskottsvärmen till fjärrvärmenätet, enligt Christer von Essen.

Enligt den ekonomiska kalkylen ska Stora Sköndals investeringar vara betalade tidigare än de fem år avtalet löper på. Ambitionen är att sedan förlänga samarbetet med ytterligare fem år, enligt Christer von Essen.

På Stora Sköndal finns cirka 350 personer inom vården, ungefär 600 hyresgäster, 400 anställda och några hundra studerande. Totalt uppemot 2 000 personer berörs av värmesamarbetet. Utöver detta bedrivs även andra verksamheter inom området, till exempel ligger här Stockholm stads friluftsbad för handikappade.

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-08-02