Stockholm ska vara det självklara valet vid etablering av större datahallar. Det är vad Stockholm Business Region, Exploateringskontoret, Stadsbyggnadskontoret och Stokab tillsammans med Fortum Värme och Ellevio vill. Därför har aktörerna beslutat att inleda ett strukturerat samarbete.

Tanken och visionen bakom den gemensamma satsningen är att nyttja synergierna mellan Stockholms fjärrvärmenät, pålitlig leverans av förnybar el, och Stockholms position som ett ledande globalt ICT-centrum. Det möjliggör en storskalig etablering av världens mest miljövänliga och energieffektiva datahallar i Stockholm.

En av de viktigaste konkurrensfördelarna för datahallsoperatörer som etablerar sig i Stockholm är att genom affärsmodellen Öppen Fjärrvärme få betalt för att återvinna värme från datahallens servrar till Fortum Värmes fjärrvärmenät. Traditionellt går denna värme förlorad till atmosfären, men nu tas den om hand och blir en viktig del i stadens uppvärmning. Lönsamt för datahallarna, samtidigt som ett stort steg tas mot stadens klimatmål: ett fossilbränslefritt Stockholm senast 2040.

– Vi är stolta över att med Öppen Fjärrvärme vara en viktig del av ett samarbete som ska locka internationella investeringar till Stockholm och samtidigt göra staden mer hållbar, säger Anders Egelrud, vd för Fortum Värme.

Olle Zetterberg, vd på Stockholm Business Region, kommenterar samarbetet så här:

– Stockholm Business Region, som har som uppdrag att marknadsföra Stockholmsregionen gentemot utländska investerare, ser detta samarbete som en stor styrka i arbetet för att attrahera utländska datacenteraktörer till regionen. Tillsammans kommer Stockholm kunna erbjuda en unik infrastruktur, låga kostnader och en grön profil för denna nödvändiga digital infrastruktur.

– I framtidens mer flexibla energisystem ställs det höga krav på våra elnät och här har vi på Ellevio en nyckelroll. Vi storsatsar nu på att förstärka elnätet i och kring Stockholm. Dessa investeringar skapar förutsättningar för en pålitlig elleverans vilket är avgörande för att vi ska kunna bygga framtidens internationella datahub i Stockholm, säger Johan Lindehag, vd på Ellevio.

Samarbetet för storskalig etablering av gröna datahallar ska fram till 2026 möjliggöra att det kan byggas datahallar i Stockholmsområdet med en total bruttoarea om cirka 300 000 kvadratmeter.

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-05-10