Stockholm Data Parks lanseras idag, 24 januari. Avsikten är att attrahera storskaliga datahallsinvesteringar och göra Stockholm till framtidens centrum för en hållbar datahallsindustri där hallarnas spillvärme återvinns i stadens fjärrvärmenät. Stockholm Data Parks är ett samarbete mellan Stockholms stad, Fortum Värme, Ellevio, Stokab och Invest Stockholm.

Stockholm har flera fördelar som etableringsort för nya datahallar. Dels tillgången till billig och förnybar el, dels möjligheten att återvinna – och få betalt för – den överskottsvärme som datahallen genererar. Dessutom erbjuder Stockholm Data Parks mark att etablera sig på, främst i Kista/Akalla, med färdiga anslutningar till elnät, fjärrvärme- och kylanät samt fibernät – komponenter som är nödvändiga för framgångsrika datahallsetableringar.

Fler möjliga etableringsområden förutom Kista/Akalla tillkommer i ett senare skede. När Stockholm Data Parks är fullt utbyggt, kommer värmeåtervinningen från datahallarna att stå för ett betydande tillskott av värme till Stockholm. Ambitionen är att täcka tio procent av stadens uppvärmningsbehov. Därmed är det ett viktigt bidrag i stadens ambition att vara helt fossilfri senast 2040.

Tack vare värmeåtervinningen kan datahallar i Stockholm Data Parks som använder förnybar el bli klimatpositiva. Därtill kan datahallarna sänka sin driftskostnad. Till följd av den sänkta elskatten för datahallar, erbjuder Fortum Värme gratis kylning i Stockholm Data Parks i utbyte mot spillvärmen som återvinns i fjärrvärmenätet.

– Hittills har datahallsetableringar inte haft centralt fokus på miljön. Det vill vi ändra på. Mot bakgrund av de uppenbara synergierna mellan värmeåtervinning från datahallarna och stadens miljömål att vara helt fossilfria 2040, är jag fast besluten att göra Stockholm till ett framtida centrum för hållbara datahallar, säger Karin Wanngård, Stockholms finansborgarråd.

-Med en marknad på över 80 miljoner människor, som täcker alla de större städerna i norra Europa, de baltiska staterna och västra Ryssland inom en räckvidd på 30 millisekunder, är Stockholm en ideal plats för molnaktörer och datahallsföretag, säger Göran Långsved, ordförande i Fortum Värmes styrelse.

Om Stockholm Data Parks

Stockholm Data Parks har som mål att främja datahallsetableringar med värmeåtervinning motsvarande tio procent av Stockholms värmebehov. Besök www.stockholmdataparks.com för mer information.

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-05-12