– Vi har hittills klarat våra leveranser och förbereder oss för att möta nya utmaningar och fortsätta leverera till våra kunder, säger Stockholm Exergis vd Anders Egelrud.

Den 24 januari registrerades de första fallen av Corona i Europa och samma dag hade Stockholm Exergi sitt första interna möte om viruset. En knapp vecka senare sattes beredskapsplanen igång och i slutet av februari sattes strategiska funktioner inom företaget i karantän och kontrollrummet fick restriktioner. Huvudfokus var tidigt att personal som säkrar energiproduktionen inte skulle utsättas för smittrisk.

– Stockholm Exergi har en samhällsviktig funktion och samhället förväntar sig att vi ska fortsätta leverera värme, kyla och el till våra kunder även i svåra lägen som detta. Flera av våra kunder har i sin tur samhällsviktiga uppdrag och är beroende av våra leveranser, säger Anders Egelrud och fortsätter:

– Spridningen av viruset som orsakar covid-19 är en helt exceptionell händelse som ingen av oss har varit med om tidigare och vi vet inte vad som kommer att ske i nästa steg. Därför är det så viktigt att vi följer de råd som experterna ger, det handlar om att vara solidarisk.

Pandemin slår hårt ekonomiskt mot stora delar av samhället och här hjälper Stockholm Exergi till och stöttar de kunder som behöver.

– Vi för dialog med fastighetsägare och kunder för att förstå hur de drabbas och kunna bistå på olika sätt. Alla behöver inte stöd, men vi har redan gett några kunder anstånd, säger Anders Egelrud.

Att producera energi är en komplex och omfattande process och nu under pandemin påverkas till exempel bränsletransporter och nödvändiga underhålls- och reparationsarbeten. För att inte bidra till smittspridning har Stockholm Exergi vidtagit en rad åtgärder som i och för sig gör att vissa moment kan ta längre tid men minskar risken för smittspridning. Sedan ökar naturligtvis också de digitala mötena och de digitala arbetssätten, något som kommer finnas kvar även efter denna pandemi. Anders Egelrud är stolt över sina medarbetares insatser: 

– Alla har en otrolig ansvarskänsla och visar en stor lojalitet i uppdraget att leverera till våra kunder. Alla genomför sitt arbete på ett fantastiskt sätt. 

Trots pandemin pågår viktig verksamhet som tidigare. Stockholm Exergi stängde till exempel den sista koleldade pannan nu i mitten av april, ett mycket betydelsefullt steg för Stockholm.

– Utfasningen av kolet är helt centralt för att skapa ett energisystem helt baserat på förnybar och återvunnen energi. Det kommer ett ”post-corona” och då kommer det att vara viktigare än någonsin att säkra klimatomställningen och fortsätta utveckla kolsänkor och bio-CCS.

När ”post-corona” infinner sig vet vi inte riktigt och hur situationen kommer att se ut framöver är oklart, hur förberedda är ni för fortsättningen?

– Vi följer läget och utvecklingen hela tiden, har dialog med myndigheter och genomför åtgärder. På det här sättet kommer vi att fortsätta arbeta för att säkerställa våra leveranser och tillmötesgå kundernas förväntningar på oss. Vi jobbar hela tiden för att förbereda oss så långt det går för möta konsekvenser och nya utmaningar av den pågående pandemin, säger Anders Egelrud.

Läs mer om Stockholm Exergis arbete under pandemin: https://www.stockholmexergi.se/kundservice/

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2020-04-30