Nu har artikeln publicerats i den vetenskapliga tidskriften Energy Reports.

– Den här artikeln sammanfattar varför Stockholm Exergi väljer att utveckla BECCS. I grunden är det 1,5 gradersmålet från Parisavtalet och FN:s klimatpanels utpekande av att det behövs kolsänkor för att nå Parismålet som driver på vår utveckling att börja använda tekniken i våra anläggningar, säger Fabian Levihn, en av Stockholm Exergis FoU-ansvariga och forskare vid KTH.

Bakom artikeln står förutom Fabian Levihn också Erik Dahlén, Kåre Gustafsson och Linus Linde. Initiativet till det vetenskapliga arbetet har tagits inom ramen för Stockholm Exergis FoU-verksamhet i samarbete med KTH och nu ska alltså resultaten presenteras i den vetenskapliga tidskriften Energy Reports. Artikeln har före publicering gått igenom granskning och ett godkännande av andra forskare för att resultatens kvalitet ska garanteras.

– Våra resultat visar att BECCS är kostnadseffektivt och har stor potential, säger Fabian Levihn, som nu uppmanar fler att bidra till forskningen för att utveckla möjligheterna med så kallad koldioxidavskiljning:

– Både akademi och näringsliv behöver forska mer på tekniken. Stockholm Exergi inleder senare i höst i samarbete med Energimyndigheten en utveckling av tekniken i en testanläggning vid vårt biokraftvärmeverk i Värtan. I det arbetet kommer vi att ta tekniken vidare och till exempel få fram resultat kring möjliga kostnadsbesparingar, hur energiförlusterna kan minskas och hur vi kan öka verkningsgraden, säger Fabian Levihn.

Vad hoppas du att den forskning som ni har genomfört nu ska bidra till?

– Förutom att vår forskning i sig bidrar till att utveckla BECCS så innebär publiceringen i Energy Reports att våra resultat blir tillgängliga för andra forskare. Förhoppningsvis ger vi inspiration och input till dem som i sin forskning vill bidra till utvecklingen av koldioxidavskiljning.

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2020-05-04