Det visar sig att Stockholm Exergi har överlämnat aningen för många utsläppsrätter för året. Naturvårdsverket godkänner därmed bolagets metod för beräkning av koldioxidutsläpp från den kalksten som blandas med bränslet i reningsprocessen. Stockholm Exergis fokus är att fasa ut det sista kolet till 2022.

Mätning och beräkning av koldioxidutsläpp och andra miljövärden ska alltid verifieras av oberoende granskare. Denna process bidrar till att utveckla Stockholm Exergis egen övervakning. Det är vanligt att granskaren pekar på förbättringsområden, inte minst mot bakgrunden av att kolkraftvärmeverket i Värtan sannolikt är Sveriges mest komplexa anläggning där olika bränslen och kalksten i olika steg blandas till ett bränsle som förbränns under högt tryck.

–          Den här anläggningen liknar ingen annan och den är väldigt komplicerad. Att det uppstår frågor om mätsystemen och beräkningarna är därför inte oväntat men vi har alltid kunnat visa att vi ligger inom den osäkerhetsmarginal som lagen kräver. Denna gång pekade granskningsföretaget DNV bland annat på en osäkerhet vid mätningen och beräkningen av hur mycket kol som använts. Det justerade vi innan vi överlämnade de utsläppsrätter vi bedömde skulle krävas, berättar Ulf Wikström, hållbarhetschef på Stockholm Exergi.

Den utsläppsrapport för 2017 som DNV granskat kunde inte och ska inte justeras. Enligt den lagstiftning som reglerar utsläppshandeln ska istället Naturvårdsverket fastställa utsläppen om en utsläppsrapport inte godkänns av den externa granskaren. Naturvårdsverkets experter godkände den justerade beräkningen av kolanvändning.

Därefter kvarstod en fråga om hur utsläpp från den dolomit (kalksten) som blandas med kolet som en del i reningsprocessen ska bedömas enligt den lagstiftning som reglerar utsläppshandeln. Naturvårdsverket har genomfört noggranna kontrollberäkningar och lämnade den 15 februari 2019 besked om att de fastställt Värtaverkets utsläpp för 2017, och uppger att de inom ramen för detta beslut om fastställande av utsläpp, också godtar Stockholm Exergis beräkningsmetod för dolomit.
Även två externa bolag, SWECO och Nordkalk, har gjort egna analyser och kommit fram till att Stockholm Exergis beräkningsmodell är korrekt.

Detta medför som slutresultat att bolaget har inlämnat något för många utsläppsrätter för året 2017.

–          Vi är glada att vi nu kan lämna denna fråga bakom oss. Det var ju inte en klimatfråga utan en fråga om ordning och reda med högst marginell betydelse för de samlade utsläppen. Men rätt ska vara rätt under de åren som är kvar fram till 2022 då kolet ska fasas ut.

Stockholm Exergi följer en utstakad plan för att fasa ut dagens sista tio procent fossila bränslen från fjärrvärmen vilket förutsätter att kolanvändningen avslutas. Målsättningen är att detta ska ske år 2022, och flera stora investeringar i miljardklassen har genomförts för att detta ska vara möjligt med bibehållen leveranssäkerhet. Flera nya stora investeringar planeras av samma anledning. När kolet har fasats ut kommer fjärrvärmen i Stockholm att vara nära hundraprocentigt baserad på förnybara eller återvunna bränslen.

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2020-05-04