Nu kan Stockholm Exergi erbjuda en återvinningslösning för att omvandla mat- och trädgårdsavfall till biogas. Stockholm Exergi har genom ett avtal med E.ON fått tillgång till kapacitet i E.ON:s nya anläggning för produktion av biogas i Högbytorp. Avtalet innebär att Stockholm Exergis avfallsbehandlingstjänst breddas vilket driver på utvecklingen av den cirkulära ekonomin.

Tidigare i dag invigde E.ON en nybyggd biogasanläggning vid Högbytorp utanför Stockholm. Här ska mat- och trädgårdsavfall från regionen rötas till biogas, som används som fordonsgas för gröna transporter. Stockholm Exergi har tecknat ett avtal med E.ON som ger tillgång till 40 procent av anläggningens kapacitet i femton års tid.

Avtalet innebär en komplettering av avfallsbehandlingstjänsten, där vi sedan 1970 har tagit hand om stockholmarnas hushålls- och verksamhetsavfall för energiåtervinning i våra kraftvärmeverk.

­– Det här är en viktig pusselbit för att realisera en cirkulär ekonomi och innebär utöver en bättre avfallsbehandling och grönare transporter att man kan återföra rötresternas näringsämnen till åkermarker. För oss innebär det att vi kan erbjuda en konkurrenskraftig och hållbar avfallsbehandlingstjänst, säger Anders Egelrud, vd Stockholm Exergi.

Genom avtalet kan Stockholm Exergi ta emot runt 30 000 ton mat- och trädgårdsavfall, vilket omvandlas till cirka 24 GWh biogas per år. När 24 GWh biogas används som drivmedel till fordon ger det en utsläppsminskning på 7 500 ton, vilket motsvarar utsläppen från 2500 dieseldrivna bilar som kör 1500 mil per år.

– I vår kraftvärmeanläggning i Brista, inte långt från Högbytorp, planerar vi för att bland annat bygga en sorteringsanläggning för att ytterligare förbättra avfallshanteringen och kunna sortera ut en ännu större del av den plast, metall och mat som finns i det vanliga hushållsavfallet. Där har vi också testat att förbränna avloppsslam för att förstöra läkemedelsrester och återvinna fosfor. Sammantaget kommer vi med kapaciteten i Högbytorp och vår egen anläggning i Brista att bidra till en ansvarsfull avfallshantering och en hållbar utveckling av Stockholmsregionen, säger Anders.

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2018-08-30