Uppgifter i programmet visar att en person som är kund i banken också har koppling till en koncern som äger en av våra bränsleleverantörer. Under vintern har vi själva initierat en fördjupad granskning av den aktuella leverantören i Ryssland.Vi tar uppgifterna som presenterats i Uppdrag Granskning på största allvar. Vår egen fördjupade granskning, tillsammans med SVT:s uppgifter, utgör nu en grund för vårt beslut om inköp inför nästa vinter.

Stockholm Exergi ska ställa om Stockholms fjärrvärmesystem till att vara 100 procent baserat på förnybara och återvunna bränslen. Vårt mål är att fasa ut vår sista koleldade anläggning under 2022 som en del i denna omställning. Anläggningen står för en del av produktionen av fjärrvärme och har även en viktig roll för att säkerställa elbehovet i Stockholm. Utfasningen av kolet är planerad för att denna funktion inte ska äventyras.

SVT-programmet Uppdrag Granskning har den 20/2 presenterat uppgifter om att pengar har tvättats genom Swedbank i Baltikum. Uppdrag Granskning har i arbetet kring detta även kontaktat oss med frågor om vår leverantör, ett ryskt bolag som heter Carbo One. I veckans avsnitt presenterar Uppdrag Granskning uppgifter om att en av ägarna bakom den stora koncern som bland annat äger bolaget Carbo One, kan kopplas till penningtvätt.

Vi granskar våra leverantörer för att säkerställa att de följer de företagsetiska riktlinjer som är vägledande för vår upphandling. I vår leverantörskontroll ingår dessutom att vi undersöker vilket bankkonto och vilken bank leverantören önskar att vi betalar till. Ett krav från vår sida är att det ska vara en bank med verifierad verksamhet och med riktiga kontor. Ett syfte med detta är att säkerställa att våra utbetalningar sker till banker som kan antas ha kontrollsystem igång mot bland annat penningtvätt. Vad som sker efter att pengarna utbetalats har vi dock inte möjligheter att få någon insyn i, då dessa ligger bakom banksekretess.

Samtidigt som SVT:s team har undersökt pengaflöden inom Swedbank så har Stockholm Exergi genomfört en egeninitierad och fördjupad granskning av leverantören, som en del i vår leverantörskontroll. Leveransavtalet är tidsbegränsat. Det underlag som vår egen granskning utmynnar i, tillsammans med de nya uppgifter som framkommit i Uppdrag Granskning, ska användas inför beslut om förnyade inköp inför nästa vinter.

Bolaget och dess ägare står fortfarande inte på varken EU:s eller USA:s sanktionslista, men flera s.k. varningsflaggor, vissa allvarliga, har dykt upp under vinterns undersökning. Tillsammans med de uppgifter som Uppdrag Granskning har presenterat så ger det en delvis ny bild av leverantören.

Nu ligger all information på bordet och vi jobbar för fullt med att värdera den. Vi har den information som vi behöver om den här leverantören. Det kommer att ligga till grund för bolagets beslut om inköp inför nästa värmesäsong, säger vår hållbarhetschef Ulf Wikström.

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2019-02-28