Den 12-13 juni kommer Stockholm Exergi för andra året i rad att närvara på Järvaveckan. Syftet med närvaron är att ta tillfället i akt att träffa framtidens arbetskraft och berätta mer om arbetsmöjligheterna i energibranschen. Stockholm Exergi kommer ha ett eget tält dit besökare kan komma. Stockholm Exergi arrangerar även ett seminarium i egen regi under torsdagen där bland annat bolagets VD Anders Egelrud medverkar. Temat för seminariet är ”#medgemensamkraft för ett varmare Stockholm. Tillsammans får vi fler unga till arbete.

Linda Leifsdotter, som arbetar för enheten för HR och hållbarhet hos Stockholm Exergi, utvecklar;

Varför medverkar Stockholm Exergi på Järvaveckan?

– Energibranschen är under stor utveckling och kommer ha en avgörande betydelse för hur vi klarar klimatomställningen. Vi märker ett stort intresse hos den yngre generationen för denna fråga, av förklarliga skäl såklart, klimatförändringarna berör oss alla. Här ser vi att vi som arbetsgivare kan erbjuda betydelsefulla och engagerande jobb. Hos Stockholm Exergi arbetar vi varje dag för att göra Stockholm till en klimatvänligare plats. Vår fjärrvärme har exempelvis varit avgörande för att Stockholm kunnat halverat sina klimatutsläpp de senaste decennierna, säger Linda Leifsdotter och fortsätter;

– När vi frågar kollegorna internt så får vi höga betyg på att det vi gör har ett meningsfullt syfte. Vi tar ett miljömässigt ansvar och att kollegorna är engagerade med hög kompetens. Det behöver vi synliggöra, men också förvalta och utveckla så att vi blir ännu bättre. Vi kan få mycket bra input på vad som är allra viktigast från stockholmarna och det är därför vi deltar i Järvaveckan igen. Det skedde så många bra och spontana möten där förra året, berättar Linda.

Stockholm Exergi ska arrangera ett eget seminarium på temat ”medgemensamkraft för ett varmare Stockholm. Tillsammans får vi fler unga till arbete. Vad handlar det om?

–  Där kommer vi berätta om vad vi gör tillsammans med organisationen My Dream Now som hjälper oss att komma ut i skolor. Vi har ett 30-tal medarbetare som arbetar som så kallade ”klasscoacher” och träffar högstadieelever. Klasscoacherna kan visa vilka möjligheter som finns på arbetsmarknaden och också inspirera ungdomar att tänka nytt kring vilka jobb de kan sikta på i framtiden. Seminariet handlar också om våra Uppvärmningsjobb, som är ett sätt att minska ungdomsarbetslösheten genom att vi ger unga möjlighet att arbeta hos oss. Uppvärmningsjobben är ett långsiktigt samarbete med Stockholms Stad och deras Jobbtorg där man kan skriva in sig och söka till oss, säger Linda.

Finns det platser kvar att söka under 2019?

– Årets uppvärmningsjobb har redan bemannats men vi uppmuntrar fler att söka till nästa år. Men oaktat det så vill vi få fler unga att bli intresserade av vårt företag för att få dem att kanske välja en utbildning som passar för att sen få jobb hos oss. Vi ordnar därför studiebesök under året där intresserade ungdomar kan få en bättre insikt i vår verksamhet. Jag tror att den öppenheten är en viktig faktor för att vara en relevant arbetsgivare framöver. Dessutom blir det mindre läskigt att söka sig till ett företag om man redan har fått komma dit och se lite av verksamheten och lokalerna, säger Linda.

Vill du veta mer? Besök oss gärna under Järvaveckan i tält C10. Du hittar mer information om våra Uppvärmningsjobb här.

Kontaktpersoner:
Maria Tegin, presschef, 072 239 30 53
Linda Leifsdotter, civilingenjör och hållbarhetsexpert, 073-024 94 49

 

Stockholm Exergi på Järvaveckan 2018, Linda Leifsdotter tvåa från höger.

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2019-06-12

Kategorier