Med anledning av en artikel i Aftonbladet vill vi kommentera följande.
Vi köper inte in biobränsle av regnskogsträ. Den flis som kommit till Värtahamnen med fartyg denna vecka kommer från en eukalyptusplantage i Brasilien som är certifierad enligt Forest Stewardship Council, FSC® (Licens nummer: FSC-C126045) . Det är en internationell medlemsorganisation som arbetar för att världens skogar ska brukas ansvarsfullt. Det innebär bland annat att produktionen inte får leda till skövling av regnskog. Detta är en viktig fråga för oss och ett krav vid vår upphandling.

Här finns mer information om vad FSC®-certifiering innebär:
FSC® Spårbarhetsstandarder
Flisen är ett särskilt biobränslesortiment som har blivit utsorterat som rejekt/sekunda från cellulosaflistillverkning och eucalyptusplantagen. Det har en kvalitet som inte går att använda i massaindustrin och inte har någon alternativ användning.

Flisen fraktas med stora fartyg som lastar ca 40.000 ton. Fartyget får med sig 10ggr mer flis än våra leveranser från Östersjöområdet och det gör att transporterna i dessa fall blir energieffektiva trots avståndet.

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2020-05-04