Syftet med samarbetet är att främja ansvarsfull sjöfart på Östersjön och Nordsjön med fokus på bulktransporter. 

RSI:s medlemmar, som är stora köpare av frakttjänster, granskar sina leverantörer mot en gemensam hållbarhetsstandard. Standarden omfattar bland annat anställningsvillkor, arbetsmiljö, säkerhet och miljöfrågor. Med hjälp av egna RSI-inspektörer genomförs inspektioner ombord på båtar som medlemmarna använder. I Stockholm Exergis fall handlar det om fartyg för bränsletransporter. Alla inspektionsresultat samlas i en gemensam databas där RSI:s medlemmar kan ta del av informationen och följa utvecklingen av sina leverantörer.  

Med gemensam kraft gör vi större skillnad

Att vara med i initiativet RSI är en självklar och viktig del i Stockholm Exergis arbete för en hållbar leverantörskedja. Linda Leifsdotter hållbarhetsspecialist på Stockholm Exergi säger: 

– Genom att ha gemensamma krav och samma uppföljningsprocedur som andra företag, kan vi göra stor skillnad för människa och miljö. Vi har en egen uppförandekod som vi granskar våra leverantörer mot, men genom RSI har vi möjlighet att på ett resurseffektivt sätt få koll på ett mycket större antal av våra bränslefraktleverantörer än vad vi skulle mäkta med själva. 

-Vi är glada och stolta över initiativet eftersom vi är övertygade om att det kan bidra till en positiv utveckling för hela det här segmentet av båtfrakt, avslutar hon.  

Läs mer om RSI här 

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2019-12-16