Under högtidliga former med bland annat Norges olje- och energiminister på plats skrev Stockholm Exergis vd och koncernchef Anders Egelrud i dag i Oslo under en avsiktsförklaring för att utveckla lagringen inom CCS, (Carbon Captured and Storage).

– Avsiktsförklaringen är ett viktigt steg för utvecklingen av koldioxidavskiljning och visar att olika branscher kan och behöver samarbeta, säger Stockholm Exergis vd och koncernchef Anders Egelrud.

CCS handlar om att i stället för att släppa ut koldioxiden i atmosfären fångas den in och lagras i berggrunden där den bryts ned. För Stockholm Exergis del är fokus för samarbetet i första hand möjligheten att skapa kolsänkor, eller så kallade minusutsläpp, genom BECCS (Bio Energy Carbon Capture and Storage) som är CCS för bioenergi.

För Stockholm Exergi, som en av de världsledande aktörerna inom BECCS, är samarbetet en naturlig plattform att skapa förutsättningar för att etablera tekniken på allvar. Att skapa kolsänkor kommer med största sannolikhet bli en viktig pusselbit för att begränsa den globala uppvärmningen och nå klimatmålen, säger Anders Egelrud.

Det är förutom Stockholm Exergi bolagen Air Liquide, Arcelor Mittal, Ervia, Fortum och Preem som har skrivit avsiktsförklaringar med företaget Equinor som företräder projektet Northern Lights. Northern Lights, som är ett samarbetsprojekt mellan Equinor, Shell och Total, undersöker möjligheterna att lagra koldioxid i berggrunden i Nordsjön. Bolagen som har skrivit under avsiktsförklaringen förbinder sig bland annat att utvärdera lösningar för leveranser och transporter av koldioxid.

– Lagringen är en av de svåra frågorna att lösa kring CCS och det är även en av de frågor där det finns flest skalfördelar. Om branscher gemensamt kan medverka till utveckling av och dela lagringsinfrastruktur sjunker kostnaden både för traditionell CCS och BECCS, säger Anders Egelrud.

Stockholm Exergi kommer senare i höst att installera en testanläggning för BECCS till kraftvärmeverket i Värtan i Stockholm. Det blir ett viktigt steg i Stockholm Exergis mångåriga arbete med att minska koldioxidutsläppen i Stockholm. Målet med BECCS är att uppnå minusutsläpp av koldioxid.

Fakta: BECCS och CCS
BECCS betyder Bio Energy Carbon Capture and Storage och är så kallad koldioxidavskiljning. Det innebär att koldioxiden efter förbränning av biomassa fångas in ur rökgaserna, komprimeras till flytande form och lagras i underjordiska bergsformationer. Förutom förbränning brukar benämningen BECCS inkludera koldioxidavskiljning från andra processer som använder biomassa, till exempel pappers- och massaindustrin. Det som är gemensamt är syftet att utnyttja egenskapen att växter och träd fångar koldioxid från atmosfären då de växer, för att sedan lagra denna koldioxid permanent. På så vis skapas en så kallad kolsänka.

CCS betyder Carbon Capture and Storage och fungerar enligt samma princip som BECCS men används för andra processer med fossilt ursprung. Till skillnad från BECCS skapas ingen kolsänka, utan istället är målet att minska fossila utsläpp.

Kontakt
Fabian Levihn, ansvarig forskning och utveckling, Stockholm Exergi: 072–549 85 82

Stockholm Exergis presstjänst: 020-30 20 40

Om Stockholm Exergi
Vi är ett energibolag för stockholmarna. Med hjälp av vårt gemensamma kretslopp värmer vi över 800 000 stockholmare, svalkar sjukhus, datahallar och andra viktiga verksamheter runtom i staden och producerar elektricitet som gör det möjligt för Stockholm att växa och utvecklas. Från Högdalen i söder till Sigtuna i norr jobbar över 700 kollegor tillsammans med alla stockholmare för att leverera hållbar energi, dygnet runt, året runt. Med gemensam kraft driver vi Stockholm framåt.

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2020-05-04