Konferensen kommer hållas i Stockholm den 13 mars 2018, och föra samman intressenter från datacenter- och energisektorn från Europa, USA och Asien. Syftet är att belysa och debattera de energiutmaningar den digitala infrastrukturens operatörer brottas med. Talare som är bekräftade är bland annat från Google, Microsoft, IBM, Baidu, Bloom Energy, Interixon, Ericsson, Fortum Värme, Stockholm stad och Europeiska kommissionen.  I samband med konferensen ges tillfälle att besöka Ericssons Globala ICT Center och dess anläggning för värmeåtervinning.

Stockholm Data Park är ett initiativ där Stockholm Stad, Ellevio, Stokab och Fortum Värme gått samman för att attrahera datahallsinvesteringar till Stockholm för att öka värmeåtervinningen i datahallsbranschen samtidigt som Stadens miljömål att bli helt fossilfri underlättas. Datacenter Dynamics är datahallsbranschens största mediaaktör.

Konferensen kommer utforska hur datahallar kan bli mer effektiva och innovativa, inte enbart inom datacentren men också genom att bygga partnerskap med leverantörer av nödvändiga infrastrukturtjänster. Norden leder idag utvecklingen inom hållbar och återvunnen energi och utforskar redan hur datacenter kan utnyttja sina anläggningstillgångar bättre och samtidigt stödja elnätets behov stabilitet och balans i framtidens energisystem. I Stockholm har vi varit speciellt framgångsrika med att utveckla affärsmodeller för återvinning av datacenters överskottsvärme.

”Att ha fokus på en hållbar energikonsumtion för datacenter inklusive återanvändningen av överskottsvärme är vitalt inte bara för miljön, men också för att realisera affärsmöjligheter som skapas i den digitala ekonomin, och Stockholm är en perfekt plats för en debatt om vilken ökad roll datacenter kommer ha i framtidens energinätverk,” sade Erik Rylander, chef för Stockholm Data Parks på Fortum Värme.

Läs mer information om konferensen här

Läs mer information om Stockholm Data Parks här

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2018-01-22

Kategorier