Strax före klockan 9 den 4 november inträffade en allvarlig olycka vid byggandet av det nya biokraftvärmeverketi Värtan. Två personer omkom och en är svårt skadad.

Polisen och Arbetsmiljöverket har nu startat en utredning om händelseförloppet kring olyckan. Området är stängt så länge som den tekniska utredningen pågår. När arbetet återupptas kommer det ske i den takt som är möjligt av respekt för de som arbetar i projektet.

– Våra tankar går till de drabbades familjer. Vi är alla bestörta över det som hänt våra kollegor. Att en händelse med dödlig utgång ändå kan inträffa är ett misslyckande för vår verksamhet. Det ska alltid vara säkert att gå till arbetet och att komma hem tryggt. Vårt fokus har under dagen varit att ta hand om och stödja de kollegor som varit nära de drabbade och som arbetar i projektet, säger Anders Egelrud VD Fortum Värme.

Säkerhet är den viktigaste frågan för Fortum Värme. Vi utvecklar ständigt våra processer och rutiner för att skapa en säker arbetsplats där olyckor i arbetet inte ska inträffa. Fortum Värme följer alltid rådande arbetsmiljölagstiftning där säkerhetsfrågor regleras. Detta gäller även våra underentreprenörer. Alla som arbetar inom projektet genomgår en säkerhetsutbildning i samband med att de får access till arbetsplatsen. Säkerhetsinspektioner och skyddsronder genomförs dagligen inom verksamheten och vid alla tidpunkter på dygnet.

– Vi har också i syfte, att säkra arbetsplatsen och utveckla arbetsmiljön, tillsammans med Byggnads genomfört ett antal skyddsronder och säkerhetsinspektioner. Så sent som i tisdags genomfördes en skyddsrond på arbetsplatsen tillsammans med en representant från Byggnads där ett fåtal mindre avvikelser noterades vilka åtgärdades omgående, säger Anders Egelrud.

Inom projektet av det nya biokraftvärmeverket i Värtan är det många personer som befinner sig på området, vilket kräver ett extra stort fokus på säkerhetsarbetet. Arbetet sker inom ramen för den arbetsmiljöplan som finns framtagen i enlighet med rådande lagstiftning och där riskanalyser görs för varje arbetsmoment. Arbetsmiljöplanen revideras allteftersom projektet fortskrider för att säkra att potentiella risker hanteras.

– Idag kan jag konstatera att vi trots dessa åtgärder drabbats av en tragisk olycka. Här måste vi låta Polisens och Arbetsmiljöverkets utredning visa vad som kunde skett annorlunda och vilka åtgärder vi kan vidta för att göra arbetsplatsen ännu säkrare, säger Anders Egelrud.

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-08-01

Kategorier