Fortum Värme tar nu ännu ett steg i driftsättningen av det nya biokraftvärmeverket i Värtan. Igår kväll, den 18 december cirka klockan 17 började ångblåsningen av rören i biokraftvärmeverket. Arbetet kommer att utföras två gånger per dag fram till jul.

Som Fortum Värme tidigare har kommunicerat, ska rören i det nya biokraftvärmeverket blåsas rena som ett led i driftsättningen. Den första ångblåsningen genomfördes igår kväll och ångblåsning är planerad att ske två gånger per dag någon gång mellan klockan 7 och 19 fram till jul. Om det behövs fortsätter den vid några tillfällen från den 4 januari igen. På helgen är tiderna mellan klockan 9 och 19.

Vid ångblåsningen kommer en ångpelare att synas från nordvästra sidan av den nya byggnaden där ljuddämparen mynnar. Det kommer också att höras ett ganska högt ljud under de cirka 5–15 minuter som ångblåsningen tar, trots att en ljuddämpare är monterad på utloppet. Under själva ångblåsningstillfällena kommer Jägmästargatan mellan Kolargatan och Midskogsgränd tillfälligt stängas av under cirka 30 minuter.

Ångblåsning – en viktig del i driftsättningen

Ångblåsning är en viktig del av driftsättningen och innebär att vi blåser rent ångledningarna som leder till den turbin som omvandlar ånga till el och värme. Anledningen till att ångblåsningen flyttats fram från november till nu är att bygget av biokraftvärmeverket är komplicerat med många moment, som är beroende av varandra. Därför har det varit svårt att säga ett exakt datum för när ångblåsningen börjar. Men nu är vi alltså igång med det arbetet.

Det har kommit till vår kännedom att några närboende har uppfattat ljudet som högt. Det beklagar vi. Vi har gjort allt vi kan för att minimera eventuella störningar genom bland annat ljuddämpning och vi försöker också ångblåsa så kort tid som det bara är möjligt. Vi hoppas på förståelse. Snart är vårt nya biokraftvärmeverk i drift och det kommer då att förse 190 000 hushåll i Stockholm med el och värme från förnybara biobränslen.

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-08-01

Kategorier