Året innehöll flera viktiga steg på vägen mot att göra framtidens Stockholm till en hållbar och varm stad.

I februari 2017 fattade Stockholm Exergi ett historiskt inriktningsbeslut för att snabbare kunna nå ett energisystem baserat på 100 procent förnybara eller återvunna bränslen. Målet är att fasa ut det sista kolet redan under år 2022.

– Det är sannolikt den största enskilda åtgärden i Stockholms klimatomställning. Därför har vi ökat takten och jobbar för att hitta andra sätt att leverera pålitlig värme till stockholmarna lika bra som vi alltid gjort, säger Anders Egelrud, vd för Stockholm Exergi.

Rörelseresultatet för 2017 landade på 1 702 MSEK (1 607), vilket fortsatt ger Stockholm Exergi en stabil ekonomi och skapar förutsättningar för kommande satsningar på en än mer förnybar, resurssnål och effektiv fjärrvärme.

Det fjärrvärmenät som finns i Stockholm är totalt 290 mil långt. Den sträckan motsvarar avståndet från Stockholm till Barcelona. Under 2017 valde över 95 procent av alla nya fastigheter som byggdes inom räckhåll för Stockholm Exergis nät att få sin värme från företaget.Anders Egelrud, vd på Stockholm Exergi, framför kraftvärmeverket i Värtan

– Det är ett stort förtroende de ger oss. Vi ska hålla hela staden vid rätt temperatur 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Dessutom har vi lyckats hålla uppe och till och med förbättra vår lönsamhet. Det är viktigt för att vi ska kunna fortsätta utveckla Stockholms energisystem, säger Anders Egelrud.

 

Händelser under året:

 • Våren 2017 togs ett nytt fjärrvärmenät i drift i nya Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden. Det nya nätet är utvecklat för kallare fjärrvärmevatten, leder till minskade utsläpp av koldioxid och kan stå modell för fler stadsdelar.
 • Tillsammans med kunder har Stockholm Exergi utvecklat en ny tjänst, Intelligy, som lanserades under året. Intelligy ger kontroll över värmen direkt i mobilen. Tjänsten håller automatiskt koll, optimerar och styr energianvändningen.
 • Under 2017 inleddes ett viktigt arbete för att göra Stockholm varmare på ett annat sätt, genom att hjälpa ungdomar som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. För att minska utanförskap bland dessa ungdomar erbjuder Stockholm Exergi ”uppvärmningsjobb” som ger erfarenhet och en första rad på Cv:t. I december 2017 började den första uppvärmningsjobbaren och målet är att minst 25 personer ska få in sin första fot på arbetsmarknaden genom initiativet.
 • 2017 var det första hela verksamhetsåret för kraftvärmeverket i Värtan, som eldas med förnybara rester från skogsindustrin. Det nya kraftvärmeverket har levererat över förväntan. Produktionen har varit tillgänglig varje dag under året och haft en maximal verkningsgrad. Mätningar visar att anläggningen till fullo tar vara på energiinnehållet i bränslet.
 • När 2017 var över genomfördes ett namnbyte till Stockholm Exergi (från tidigare Fortum Värme). Bolagets namn representerar nu på ett bättre sätt vad verksamheten innebär. Stockholm Exergi ger stockholmarna värme och kyla när de behöver det. Exergi är just det, ett begrepp som betyder nyttan som man kan skapa med energi.

Resultat

 • Stockholm Exergi omsatte 6 638 MSEK under 2017, vilket var en ökning med 31 MSEK.
 • Rörelseresultatet för 2017 landade på 1 702 MSEK (1 607).
 • Resultatet före skatt uppgick till 1 543 MSEK (1 484) och efter skatt till 1 203 MSEK (1 171).
 • Försäljningen uppgick till 10 248 GWh (9 859), varav 8 216 GWh (8 236) avser värme, 1 684 GWh (1 182) el och 348 GWh (370) fjärrkyla.
 • Året har präglats av bättre tillgänglighet och högre elproduktion jämfört med tidigare år.
 • Antalet anställda i koncernen vid utgången av år 2017 var 707 personer (724).

Här hittar du hela års- och hållbarhetsredovisningen.

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

 • Anna Andersson
 • 2020-05-04

Kategorier