Om tre år står ett av världens modernaste centrum för integrerad sjukvård, forskning, utbildning och näringsliv klart i Hagastaden, vid Nya Karolinska. Kvarteret Patienten kommer att husera nya S:t Eriks Ögonsjukhus och Eye Center of Excellence. Kvarteret Princeton byggs för verksamheter inom life science-sektorn med möjlighet till både kontor och labb. Fortum Värme har tecknat avtal med Vitartes, som äger byggnaderna, om leverans av både fjärrvärme och fjärrkyla.

– Det är två fastigheter som skall byggas på gränsen mellan Stockholm och Solna. Varje byggnad är på 20 000 kvadratmeter och vi skall vara klara under 2020. Just nu pågår grundläggning och vid årsskiftet kommer vi påbörja arbeten i gatuplan och infrastruktur, berättar Håkan Karlsson, teknisk direktör på Vitartes.

Multidisciplinärt arbete

Centers of Excellence innebär att sjukvård, forskning, utbildning och näringsliv integreras och samverkar med fokus på utvalda diagnoser och patientgrupper. Genom att alla discipliner finns på samma plats blir utveckling och samarbete enklare.

– Vi är mycket glada att Vitartes valde värme och kyla som bidrar till Stockholms klimatarbete och som samtidigt klarar de höga kraven på leveranssäkerhet. Om man driver vård måste man kunna lita på att allting fungerar, säger Jan Lindfors, kundansvarig på Fortum Värme.

Vitartes ägs till lika delar av Hemsö Fastighets AB och SveaNor Fastigheter AB. Fortum Värme har arbetat med Vitartes och den här affären i olika omgångar sedan 2012. Totalt är affären på 2,9 megawatt fjärrkyla och 2,3 megawatt fjärrvärme.

Höga förväntningar

Scandinavian Life Science ligger strategiskt beläget med närhet till både vården på Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) och forskningen på Karolinska Institutet (KI). S:t Eriks Ögonsjukhus och Eye Center of Excellence blir ett kunskapscentrum för världsledande vård och utveckling inom ögonområdet.

– Det har varit jättebra att arbeta med Fortum Värme som varit väldigt tillmötesgående. Nu är våra förväntningar på leveranserna höga – kontinuiteten är mycket viktig. Det här är ett ögonsjukhus och även om vi har redundans så finns det inga möjligheter till avbrott i leveransen, avslutar Håkan Karlsson.

Mer om Scandinavian Life Science, Hagastaden

  • Storlek: 20 000 + 20 000 kvadratmeter
  • Byggstart: Q3 2016
  • Inflyttning: Patienten Q1/Q2 2020, Princeton Q3/Q4 2020
  • Entreprenör: Veidekke
  • Arkitekt: White Arkitekter
  • Hyresgäster: bland annat S:t Eriks Ögonsjukhus

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-09-18