Rökutveckling vid Värtaverket 8/12

I samband med uppstart av panna 1 uppstod rökutveckling som fick brandlarmet att lösa ut. Det är fullt normalt att en mer omfattande rökutveckling kan uppstå när en panna startas upp och innebär inte att det är något fel på anläggningen. Brandkåren har varit på platsen och bedömt att läget är under kontroll.

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2017-12-08

Kategorier