Jon Karlung, vd på Bahnhof och Anders Egelrud, vd på Fortum Värme hoppas på raka rör mot gröna datahallar och en alltmer hållbar stad.

– Att vi nu bygger rören som ska koppla samman Elementica med Fortum Värmes fjärrvärmenät visar att storskalig värmeåtervinning från datahallar är en realitet och inte bara en idé för framtiden. Vi jobbar intensivt för att Stockholm inom en tioårsperiod ska bli ett internationellt centrum för storskaliga gröna datahallar som bidrar till stadens uppvärmning, säger Anders Egelrud.

Tack vare Fortum Värmes affärsmodell Öppen Fjärrvärme kommer Bahnhofs planerade nya datahall Elementica kunna återvinna all överskottsvärme som uppstår när servrarna arbetar, till fjärrvärmenätet. Ledningarna som nu dras ska leda överskottsvärmen från Elementica direkt in i Värtaverket där Fortum Värme förädlar den till fjärrvärme.

– Vi kan nu bygga en av världens grönaste datahallar och samtidigt erbjuda mycket konkurrenskraftiga priser för serverkunderna. Elementica visar hur otroligt smart det är att placera datahallar i citylägen och återvinna energi istället för att elda för kråkorna, säger Jon Karlung.

När Bahnhofs datahall Elementica står på plats blir den en av Stockholms största. Fullt utbyggd kan den återvinna 112 GWh värme per år till fjärrvärmenätet. Det motsvarar hela leveransen av fjärrvärme i exempelvis Mora, en stad med cirka 20 000 invånare. Samtidigt blir Elementica en av världens grönaste och mest hållbara datahallar. Återvinning av värme från datahallar är en viktigt pusselbit i Fortum Värmes arbete med att basera fjärrvärmeproduktionen i Stockholm på 100 procent förnybara eller återvunna bränslen. Med den ökade återvinningen minskar dessutom behovet att bygga ny produktionskapacitet.

Rören som binder samman Fortum Värmes biokraftvärmeverk KVV8 med Bahnhofs datahall Elementica.

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-05-17