Stockholms stads Exploateringsnämnd behandlade frågan om Lövsta vid ett möte den 19 april och beslutet om markanvisning innebär att Stockholm Exergi kan gå vidare med planeringen av kraftverket.

Lövsta ligger ett par kilometer väster om stadsdelen Hässelby. I området finns idag en återvinningscentral och marken har under decennier använts till att behandla och lagra avfall. Det är här som ett nytt och modernt kraftvärmeverk ska byggas. Efter att Lövstaverket har uppförts och tagits i drift kommer det åldrande Hässelbyverket att läggas ner och ge plats för bostäder. Det nya verket kommer att kunna försörja över 200 000 lägenheter med värme och generera el som motsvarar 125 000 elbilars årsbehov.

– Att bygga ett kraftvärmeverk i Lövsta ligger i linje med stadens plan för hur marken där ska användas. Dessutom kommer det nya verket i Lövsta att bli en viktig del i vår och våra ägares ambition att fjärrvärmen i Stockholmsregionen helt ska baseras på förnybar eller återvunnen energi, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef på Stockholm Exergi.

Läs Stockholms stads pressmeddelande om markanvisningen.

Här finns mer information om det planerade kraftvärmeverket i Lövsta

Bilden ovan är en preliminär konceptbild över hur anläggningen kan komma att se ut.

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2020-05-04