Panncentralen Citys samfällighetsförening (PC City) och Fortum Värme har ingått ett unikt samarbete kring värmeproduktion där de gemensamt rustar upp panncentralen i Grindtorp. Det ger de 2500 hushållen som finns hos PC Citys medlemmar en hållbar värmeleverans till låga kostnader. Det är även en viktig pusselbit i Fortum Värmes pågående plan att bidra till en miljömässigt- och ekonomiskt hållbar utbyggnad av fjärrvärmen i Täby kommun.

Avtalet innebär att PC City och Fortum Värme gemensamt rustar upp panncentralen i Grindtorp så att anläggningen integreras i fjärrvärmesystemet. Därmed ger den även möjlighet att exportera värme till Fortum Värmes befintliga och nya kunder i centrala Täby. PC City bidrar på så sätt till att utveckla en hållbar fjärrvärmelösning för hela Täby. Samarbetet ger samtidigt PC Citys medlemmar (ca 2500 lägenheter i Täby) en hållbar och trygg värmeleverans på cirka 30 000 MWh med låga kostnader.

– Vi ser fram emot samarbetet med Fortum Värme. Det kommer att ge våra ägarföreningar och deras boende en god värmeekonomi och trygghet säger Berit Kjellser, ordförande i PC City.

Det är ett viktigt steg i Fortum Värmes pågående utbyggnad av hållbar fjärrvärme i Täby där planen är att koppla ihop de mindre lokala närvärmenäten i Täby med Fortum Värmes regionala fjärrvärmenät. Fram till 2017 satsar Fortum Värme 150 miljoner kronor för att bygga ut fjärrvärmen i Täby. I dialog med kunderna utformas lokala lösningar och kunder med egen värmeproduktion erbjuds också en ny affärsmodell kallad Öppen Fjärrvärme där de kan sälja överskottsvärmen till Fortum Värme.

– Vi är glada över att få inleda ett närmare samarbete med PC City. Investeringen och samarbetet kommer även att förbättra miljöprofilen för våra kunder och för Täby. Målet är att all vår produktion i hela Stockholmsregionen ska vara 100 % förnybar och återvunnen och genom nya former av samarbete där våra kunder också kan bli leverantörer når vi denna målsättning snabbare och värmer tillsammans den framtida hållbara staden. säger Anders Egelrud, vd AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad.

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-08-01