Den 6 mars var det premiär för en av Stockholms nya fjärrvärmeproducenter. Östermalms Saluhall, en av piloterna inom Öppen fjärrvärme, blir nu fjärrvärmeproducent när överskottsvärmen från kyldiskarna säljs till Fortum. Syftet med Öppen fjärrvärme är att skapa en marknad för återvinning av energi.

Fortum Värmes VD Anders Egelrud och Madeleine Sjöstedt (FP), Stockholms stads kultur- och fastighetsborgarråd invigningstalade på premiären av Öppen fjärrvärme. På plats i Östermalms Saluhall fanns kunder, representanter från Stockholms stad  och samarbetspartners som är med och utvecklar Stockholms fjärrvärmesystem tillsammans med Fortum. Invigde gjorde Fortum Värmes VD Anders Egelrud och Madeleine Sjöstedt (FP), Stockholms stads kultur- och fastighetsborgarråd.

– Samarbetet öppnar för en rad intressanta möjligheter för att ta tillvara värme och kyla som idag går till spillo. Vår ambition är att hitta fler objekt som kan medverka i Öppen fjärrvärme, berättar Madeleine Sjöstedt (FP).

Bara under knappt 4 dagar har Östermalms Saluhall levererat värme som räcker för att värma upp en lägenhet under ett år. Den sammantagna potentialen för bara livsmedelsindustrierna i Stockholm motsvarar uppvärmningen av en ort som Tensta.

– Värmesystemet i Stockholm behöver inte begränsas till produktion i Fortums egna anläggningar. Genom att producera värme i de anläggningar som kan göra det till lägst kostnad, uppstår både uppstår både miljövinster och kostnadsbesparingar för alla inblandade parter och miljövinster, säger Anders Egelrud, VD Fortum Värme.

Under året kommer anläggningar från ett tiotal pilotorganisationer som medverkar i projektet Öppen fjärrvärme att anslutas till fjärrvärmenätet. Energi som annars skulle gå förlorad tas tillvara, exempelvis värmen som blir över när datahallar kyls eller överskottsvärme från kyldiskar i livsmedelsbutiker. Detta minskar behovet av att producera ny värme till andra kunder i nätet och potentialen är stor. Överskottsvärmen från de datahallar som finns i Stockholm skulle räcka till att värma ett område stort som Täby.

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-08-02