Från och med i höst, när det är i kommersiell drift, kommer nästan 200 000 hushåll att förses med värme härifrån – värme från förnybart biobränsle. Anläggningen är ett viktigt bidrag för Stockholm i arbetet att nå ett 100 procent förnybart eller återvunnet energisystem.

– Det har varit en lång och spännande process och nu har vi äntligen invigt världens största biokraftvärmeverk i stadsmiljö. Det här är vår hittills största och viktigaste investering någonsin. Investeringen möjliggör både bolagets och våra två ägare – Stockholms stads och Fortums mål på 100 procent förnybara eller återvunna bränslen, säger Anders Egelrud, vd för Fortum Värme.

Det nya biokraftvärmeverket började byggas 2013 och investeringen kommer att hamna på cirka 5 miljarder kronor. Det är den enskilt största investeringen i ett nytt kraftverk i Sverige sedan kärnkraften byggdes.

– Fjärrvärmen byggdes ut tidigt och det är den enskilt största, och mest resurseffektiva, uppvärmningsformen i staden vilket är ganska unikt. Vi kommer fortsätta att utveckla vår produkt och genom det bidra till att höja Stockholms miljövärden, säger Anders Egelrud.

– När det nya biokraftvärmeverket nu tas i drift blir 9 av totalt 10 kilowattimmar baserade på förnybara eller återvunna energikällor. Det är världsunikt. Målet är att nå 10 av 10 och den här anläggningen visar att det är möjligt, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholms stad.

När biokraftvärmeverket är i drift beräknas utsläppen minska lokalt i Stockholm med 126 000 ton, motsvarande vägtrafiken under en och en halv månad. Globalt väntas utsläppen av koldioxid minska med 650 000 ton då fossil kraftproduktion i Norden och Europa ersätts.

– Vi på Fortum är stolta över vårt strategiska partnerskap med Stockholms Stad. Tillsammans och med hjälp av biobränslen, avfall och överskottsvärme från datahallar och butiker har vi, genom Fortum Värme, tagit viktiga steg mot den cirkulära ekonomin, säger Pekka Lundmark, vd för Fortum.

Skogen ger energi

Invigningens tema var hur skogen gör Stockholm grönare och ger oss energi på flera sätt. Den specialinbjudne gästen Mattias Klum, äventyrare och fotograf, bidrog med en spännande föreläsning om skogen som energikälla.

Bränslet som används i nya biokraftvärmeverket är flis baserat på skogsavfall och rester från sågverksindustrin. Vid full produktion går det åt 12 000 kubik flis per dygn, eller tre skottkärror i sekunden. Det är mycket men den totala användningen av flis i verket årligen motsvarar ändå endast en procent av tillväxten av den svenska skogen under samma tid.

– Det har varit en utmaning att bygga biokraftvärmeverket här i centrala Stockholm men med hjälp av den eleganta lösningen att lägga exempelvis flislagret under jord har vi lyckats. Anläggningen är en central del i Stockholms resa mot 100 procent förnybara eller återvunna bränslen, säger Anders Egelrud, vd på Fortum Värme.

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-09-01